La xicranda és un a de les espècies inclosa al Catàleg d'arbres

El Plenari del Consell Municipal de Barcelona ha aprovat per unanimitat la incorporació de 40 arbres més al Catàleg d’arbres d’interès local de Barcelona. Es tracta de la protecció d’arbrat més important dels darrers 20 anys a la ciutat.

Aquests 40 exemplars se sumen als 28 que es van protegir l’any 2019. Actualment, Barcelona disposa de més de 200 exemplars protegits.

Quins arbres s’han incorporat al catàleg?

S’han protegit 12 exemplars individuals situats als districtes de Sarrià – Sant Gervasi, les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó. També s’han incorporat dos conjunts d’arbrat, un de 19 exemplars al districte de les Corts i un altre de nou peus al districte de Ciutat Vella.

La relació d’arbres és la següent:

 • 1 exemplar de cedre de Himàlaia (‘Cedrus deodara’) al carrer de Bellesguard, 30 (Sarrià – Sant Gervasi).
 • 1 exemplar de garrofer (‘Ceratonia siliqua’), als Jardins Pavellons Güell (les Corts).
 • 19 exemplars de taronger de Lousiana (‘Maclura pomifera’) als Jardins de la Torre Girona (les Corts).
 • 1 exemplar de magnòlia (‘Magnolia grandiflora’) als Jardins de la Maternitat (les Corts).
 • 1 exemplar de teix (‘Taxus baccata’), ubicat a l’Escola Pia de Sarrià-Sant Gervasi.
 • 9 exemplars de còcul (‘Cocculus laurifolius’) als Jardins Ignacio de Puig, al carrer de la Boqueria, 10 (Ciutat Vella).
 • 1 exemplar de xicranda (‘Jaracanda mimosifolia’) a la via Augusta, 202-226 (Sarrià – Sant Gervasi).
 • 1 exemplar de ficus (‘Ficus rubiginosa’) a la via Augusta, 202-226 (Sarrià – Sant Gervasi).
 • 1 exemplar d’eritrina cresta de gall (‘Erythrina crista-galli’) a la via Augusta, 202-226 (Sarrià – Sant Gervasi).
 • 1 exemplar de ‘Ficus drupacea’ a l’avinguda de Sant Josep de la Muntanya, 25 (Gràcia).
 • 1 exemplar de xiprer (‘Cupressus sempervirens’) al carrer de Betlem, 55 (Gràcia).
 • 1 exemplar de pebrer bord (‘Schinus molle’) al carrer de Maignon, 27 (Gràcia).
 • 1 exemplar de garrofer (‘Ceratonia síliqua’) al carrer de Maignon, 27 (Gràcia).
 • 1 exemplar de lledoner (‘Celtis australis’) al carrer de Salses, 89-95 (Horta-Guinardó).
eritrina
L’eritrina cresta de gall és un arbre exòtic originari de l’Argentina, l’Uruguai, el Brasil i el Paraguai

El Catàleg d’arbres d’interès local

El Catàleg d’arbres d’interès local conté els exemplars d’arbres, palmeres i arbustos més valuosos que hi ha als carrers i jardins particulars de Barcelona. La inclusió en aquest catàleg n’assegura la conservació i les condicions de desenvolupament. Això blinda els arbres de ser eliminats.

L’elecció dels exemplars és a càrrec de la Comissió de Catalogació a petició dels tècnics de Parcs i Jardins, la ciutadania o bé les entitats. La Comissió trasllada la proposta al Consell d’Administració de Parcs i Jardins i, un cop aquest l’aprova, cal que l’aprovi definitivament el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

Els elements que es valoren a l’hora d’incloure un arbre al catàleg són, sobretot, la seva raresa, les qualitats estètiques, el valor històric, l’edat i la mida.

Al web de l’Ajuntament de Barcelona es poden consultar tots els arbres catalogat de la ciutat i fer-ne filtratge a través de diversos criteris.

Al web de l’Ajuntament es pot consultar el Catàleg d’arbres d’interès local de Barcelona