Els pressupostos de carboni són el pla principal que Damià Calvet tirarà endavant després de la celebració de la primera reunió del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic. L’objectiu principal d’aquests pressupostos és reduir el nivell d’emissions de gasos que provoquen l’efecte hivernacle, i portar-lo als instruments de governança ordinaris del govern. A més, el conseller afirma que Catalunya s’ha d’enganxar als nivells mundial i europeu de pressupostos de lluita contra el canvi climàtic.

Un any i mig per a l’aprovació

Els pressupostos de carboni tenen un termini d’aprovació fins al 31 de desembre del 2020, encara que aquest fet no vol dir que no es puguin aprovar abans. El Comitè d’Experts contra el Canvi Climàtic té pendent l’avaluació del calendari. A més, cal destacar la perillositat de les emissions difuses, que són aquelles que es generen de l’activitat quotidiana, com per exemple el transport públic. Posaran especial atenció en la descarbonització de les xarxes viària i ferroviària. Per a l’any 2050 hi ha la previsió de tenir neutralitzades totes les emissions de gasos.

 

El comitè escull presidència

En aquesta primera reunió del comitè d’experts s’ha escollit la primera persona que en desenvoluparà el rol de president. La presidència serà rotativa, i per a aquest primer torn s’ha escollit Montserrat Termes, professora de la Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona.