model GraphCast IA
una imatge del model GraphCast de Google, fet amb IA

La irrupció de la intel·ligència artificial és evident a tots els àmbits. També en el món de la meteorologia, els darrers anys han estat frenètics des d’aquest punt de vista amb avenços importants que ens han de portar cap a una predicció meteorològica molt més ràpida i afinada.

On som ara mateix?

L’avanç més notable des de l’arribada de la IA ha estat pel que fa a la velocitat. Raül Marcos Matamoros, professor de física de la Universitat de Barcelona, ens explica que ja s’han desenvolupat models meteorològics que ja no es basen en la física, sinó en l’estudi de situacions i dades passades i que, a més a més, processen les dades diversos milers de vegades més ràpidament que els models tradicionals.

Actualment ja hi ha models meteorològics globals que, segons Marcos Matamoros, han resultat un gran avanç i que són capaços de competir ja amb els models actuals. Actualment, la IA permet fer prediccions per a hores i diversos dies, amb un elevadíssim grau d’encert.

Possiblement tindrem models que funcionaran millor que els models tradicionals”
Raül Marcos Matamoros, professor de física de la UB

IA, canvi climàtic i gestió d’emergències

De les oportunitats que ens pot oferir la IA en el món de la meteorologia, Marcos Matamoros aposta especialment per la millora en la velocitat de resposta en la gestió d’emergències relacionades en la meteorologia. Això permetrà donar avisos a la població amb més eficiència i velocitat.

Marcos Matamoros també augura una gran millora en el pronòstic del temps que fan servir tauletes i telèfons mòbils, entre d’altres.

Huawei, Google… quin interès hi pot haver al darrere?

La IA és desenvolupada, de moment, per algunes de les grans empreses tecnològiques que hi ha actualment al món. Així, per exemple, Huawei ha desenvolupat el model meteorològic Pangu i, Google, el GraphCast.

Quan hem preguntat sobre l’interès que poden tenir aquestes grans companyies en la meteorologia, Marcos Matamoros indica que probablement el sigui útil com a eina de perfeccionament de la seva pròpia IA, en el sentit que es tracta d’una eina que el que puguin provar en el món de la meteorologia es pugui aprofitar en altres àmbits. S’ha d’entendre la IA com un fenomen global i no de certes àrees per separat.

Encara amb algunes limitacions

Actualment, la IA encara presenta algunes limitacions. Raül Marcos Matamoros ens n’indica un parell d’importants.

La potència computacional que es necessita per entrenar-los. L’entrevistat ens indica que només les grans companyies que tenen superordinadors o altres infraestructures poden desenvolupar aquests models.

Ja s’està començant a parlar de generar dades sintètiques”
Raül Marcos Matamoros, professor de física de la UB

Marcos Matamoros, assenyala també com a limitació important la gran quantitat de dades passades que es necessita per poder entrenar (ensenyar) els models. A més a més, es tracta de base de dades que, sovint, no són fàcils d’obtenir.

El model Pangu, ja integrat també als productes experimentals del Centre Europeu de Predicció a Mitjà Termini (ECMWF)

Arriba per millorar? O per substituir?

La irrupció de la IA és molt recent i avança a una velocitat vertiginosa, també en el món de la meteorologia.

Segons paraules de Marcos Matamoros, ara mateix arriba per millorar el pronòstic actual, però no es pot descartar que en el futur la IA arribi per substituir la modelització meteorològica tradicional, tot i que l’entrevistat indica que, de moment, es necessiten els uns als altres.