Els arbres de la ciutat ja viuen en un medi especialment hostil. Són espècies robustes, que s’adapten a les condicions adverses, però que en el context de sequera actual necessiten un reg de suport. Tot i que ara la prioritat de l’Ajuntament és salvar el màxim d’exemplars possible a la ciutat, paral·lelament també estudia amb experts quin ha de ser el futur de l’arbrat a Barcelona.

Els experts asseguren que si es vol mantenir aquest verd urbà cal adaptar-lo a l’escalfament del canvi climàtic i els futurs episodis de sequera. I això implica repensar quines espècies d’arbres es planten i com se’n gestiona el manteniment. Assenyalen que cada espècie té un requeriment d’aigua diferent, però que també hi ha altres factors clau en la seva esperança de vida, com ara la mida dels escocells o la qualitat del sòl.

Rendibilitzar una aigua minvant

A través d’un conveni, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) assessora l’Ajuntament sobre com adaptar el verd a la nova realitat climàtica amb episodis freqüents de sequera. “De cara al futur segurament caldrà preveure un altre tipus de verd a Barcelona que permeti rendibilitzar la quantitat d’aigua minvant que tindrem“, comenta Joan Pino, director del CREAF.

En aquest sentit, Pino fa referència a espècies com el plataner, que tot i que són de les que fan més ombra també consumeixen més aigua. Els experts estan ara en espera de veure com reaccionen les diferents espècies al reg de suport que se’ls està fent amb aigua freàtica manualment. També estudien altres mesures com, per exemple, que els arbres disposin d’un dipòsit d’aigua al voltant per quan s’hagin de regar.

Afinar les tècniques de plantació i gestió del verd

A banda dels requeriment d’aigua, els experts apunten que hi ha altres factors per a la supervivència dels arbres. “És el gran repte, la nostra adaptació al canvi climàtic passa per comptar amb refugis climàtics i el verd urbà és essencial“, comenta Pino. En aquest sentit, des del centre de recerca s’apunta que s’haurà d’afinar també en les tècniques de plantació i gestió del verd. Asseguren que caldrà prendre també decisions, tenint en compte el valor patrimonial d’alguns exemplars.