L’Ajuntament ha introduït algunes mesures noves en el reg dels arbres de la ciutat, afeblits per la sequera. Des del dilluns 19 de febrer els treballadors de Parcs i Jardins treballen en tres torns per ruixar els arbres adults, que fins ara no rebien cap subministrament afegit.

Segons el manual de gestió de l’arbrat, a partir dels quatre anys els exemplars poden sobreviure amb l’aigua de la pluja i els sistemes de reg com els aspersors, però en l’actual context d’emergència per sequera, sense pluja abundant ni aspersors, aquest arbres necessiten un reforç hídric.

Reg de suport i mesures per optimitzar l’aigua

Els arbres viaris i de parcs de la ciutat es reguen manualment amb aigua freàtica, amb l’ajut de camions proveïts amb un dipòsit amb capacitat per a 1.000 litres. Aquests dies també s’han fet actuacions per condicionar el terra al voltant dels arbres dels parcs, per optimitzar al màxim l’aigua que es fa servir per regar i evitar que s’escampi pel sòl, lluny de les arrels.

L’objectiu de tot plegat és evitar al màxim la pèrdua darbres a la ciutat. Des del consistori expliquen que es treballa per àmbits i que la idea és anar ampliant-los, tot i que assenyalen que no se sap quina serà la reacció de les diferents espècies.

Recorden també que des de la fase d’excepcionalitat no es planten arbres a la ciutat, excepte aquells que ja s’estaven mantenint al viver. En el primer any de vida, els arbres s’han de regar setmanalment. Un recurs que es redueix progressivament a mesura que l’exemplar es fa adult.