La incineradora del Besòs no supera els llindars de contaminació permesos per la Unió Europea. És la conclusió d’un estudi de mesuraments elaborat per la Generalitat, a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Amb aquestes dades a la mà, les administracions volen donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, preocupada per la contaminació de l’aire.

Les administracions implicades, però, asseguren que no es conformaran amb aquests resultats i que l’objectiu és reduir al màxim la presència de contaminants a l’aire. De fet, remarquen que tenen més estacions de mesura de les que marca la directiva europea. Pel director general de Qualitat de l’Aire, Marc Sanglàs, “la fita va molt més enllà” de complir la normativa, assegura que “volem una nota excel·lent per millorar”.

Estem subjectes a fer més millores, i d’això no ens en cansarem. Anirem més enllà fins i tot del que ens marquen les directives europees”
Marc Sanglàs, director general de Qualitat de l’Aire de la Generalitat

Desvinculen l’estudi del procés judicial contra TERSA

Des de l’empresa gestora de la incineradora, TERSA, remarquen també que “la legislació ens obliga a ser expeditius”. El president de la companyia, Eloi Badia, ha remarcat que “estem actuant per detectar qualsevol anomalia”, amb l’objectiu d’intervenir amb celeritat en cas de detectar algun problema i de donar un missatge de calma a la ciutadania.

Badia, a més, ha desvinculat aquest estudi del procés judicial que investiga un presumpte delicte ecològic. El president de TERSA ha remarcat que “no s’està posant en dubte que estiguem davant d’un dany a la salut pública, el que s’està analitzant és un tema de risc”. En aquest sentit, ha aclarit que s’estan analitzant les fórmules que s’utilitzen per fer funcionar la planta, però que “no hi ha cap dubte que, amb tots els mesuraments que fem, els llindars no s’estan superant“.

L’Eixample, més contaminat que els entorns de la incineradora

L’estudi ha permès comparar els valors obtinguts a tocar de la incineradora amb les dades d’altres punts dels entorns. A Sant Adrià, Gràcia i la Ciutadella es van obtenir xifres semblants, mentre que al Poblenou la contaminació és menor. En canvi, els valors de l’Eixample són clarament més alts que a la resta de punts. El també regidor de l’Ajuntament, Eloi Badia, ha destacat la influència del trànsit rodat en la contaminació.

Estem pitjor en trama densa que en trama industrial, això ha de preocupar-nos molt: on tenim pitjors resultats és on hi ha més volum de trànsit”
Eloi Badia, president de TERSA

En concret, l’estudi ha analitzat els nivells de nou contaminants: diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), metalls pesants i HAP. Les dades es poden consultar a través del web de la Departament d’Acció Climàtica i a través de l’aplicació mòbil aire.cat.

L’informe apunta en la mateixa línia que altres estudis que ja s’havien presentat. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en destaquen un del 2018, que va concloure que la proximitat a la incineradora no fa augmentar la mortalitat. També han apuntat a un altre informe en què es van recollir 43 mostres de contaminants i es van obtenir nivells de contaminació més baixos que la major part dels estudis publicats.