vistes de Barcelona

El Departament de Medi Ambient ha donat per finalitzat l’episodi per contaminació atmosfèrica que es va activar dimecres passat. Els nivells de partícules PM10 a l’aire ha disminuït amb l’entrada d’un front de pluja i vent.

Els nivells de pol·lució s’havien disparat en les darreres 48 hores amb l’arribada de pols d’Àfrica. La declaració d’episodi s’ha desactivat per part de la Generalitat de Catalunya, perquè la mitjana diària dels nivells de PM10 sigui inferior al valor límit de 50μg/m3.

L’episodi activat no comportava restriccions de trànsit, però sí altres mesures com el reg de parcs i places o la prohibició d’activitats que generessin pols en obres.