La revetlla de Sant Joan és sinònim de coca, fogueres i petards. Aquests últims cada any tenyeixen el cel de Barcelona de llums, sons i colors. La concentració de pirotècnia durant la nit del 23 de juny ha deixat una imatge única de la ciutat, una estampa d’esclats captada per la càmera de Montjuïc de betevé.

Tot i això, aquesta imatge de postal també significa un pic de contaminació important pel que fa a les partícules en suspensió, les PM10. Malgrat tot, enguany, diverses estacions de mesura han registrat un dels pic més baixos en una revetlla de Sant Joan.

Ball de llums al cel de Barcelona

La diversitat de pirotècnia que es llença durant la revetlla deixa diferents petjades al cel de la ciutat. Per això cada any l’accelerada de la càmera de Montjuïc de betevé, que enfoca la ciutat cap a Collserola, dibuixa un ball de llums que es mouen pels 73 barris de Barcelona.

Petards silenciosos: llums i so reduït

Enguany s’ha estrenat a Barcelona una caseta de venda de petards de baixa sonoritat que, tot i mantenir la llum, el fum i l’espectacularitat de la pirotècnia, permet gaudir de la festa sent respectuosos amb les persones amb sensibilitat auditiva i amb els animals. Aquesta nova proposta més integradora també deixa petjada al cel de la ciutat.