estació meteorològica

Si hi ha un tema que interessa als catalans des de sempre és el temps. Qui més qui menys n’acaba parlant en algun moment o altre del seu dia a dia, i actualment són molts qui van un pas més enllà i instal·len a casa seva un petit observatori meteorològic, amb l’objectiu de conèixer millor el temps i el clima d’allà on viuen i compartir-ho amb tothom a través de les xarxes.

Estacions meteorològiques que comparteixen dades al portal Weathercloud

Només cal donar un cop d’ull a algun dels diversos portals que recullen les dades d’estacions meteorològiques amateurs per comprovar que Catalunya està plena d’estacions meteorològiques particulars.

La passió per la meteorologia i la climatologia dels catalans ve de molt lluny. Les primeres referències meteorològiques es remunten a les anotacions de diversos esdeveniments meteorològics del Baró de Maldà, al segle XVIII, i a les dades sistemàtiques iniciades al carrer de Petritxol de Barcelona, l’any 1780, pel Dr. Francesc Salvà i Campillo. Gràcies a la recopilació d’aquestes darreres, Barcelona disposa actualment d’una de les millors sèries climàtiques d’Europa. Aquesta sèrie va ser recuperada ara fa uns anys pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Les xarxes meteorològiques actuals

El nombre d’aficionats a la meteorologia a Catalunya és extraordinari, un fet que es reflecteix en el gran nombre d’estacions meteorològiques amateurs i professionals que hi ha repartides per tot el territori.

La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA) la consta actualment de gairebé dues-centes estacions automàtiques. El Meteocat disposa també nombroses estacions manuals gestionades per observadors meteorològics i d’una xarxa de vigilants meteorològics, persones que fan seguiment de situacions de perill des de la seva localitat (nevades, pluja gelant, tempestes, vent, etc.).

L’Agència Estatal de Meteorologia també disposa d’una xarxa d’observatoris i observadors meteorològics oficials a Catalunya.

Els aficionats a la meteorologia que disposin d’una estació meteorològica automàtica no professional, però instal·lada de forma correcte, poden compartir les seves dades a través de diversos portals de meteorologia:

  • Des de fa més de 17 anys, el portal Meteoclimatic reuneix i ofereix dades no oficials de Catalunya i del conjunt de la Península Ibèrica.
  • A casa nostra també hi ha multitud d’estacions automàtica incloses dins la xarxa global Weathercloud o Wunderground.
  • A banda, des de fa uns pocs anys, els aficionats i professionals a la meteorologia disposen d’una nova eina: ClimaMeteoInfo (CMI).

Com hem d’instal·lar la nostra estació?

Si heu previst adquirir una estació meteorològica i compartir-ne les dades, és importat seguir un conjunt de normes d’instal·lació, i ubicació, per tal d’oferir dades el més reals possibles.

L’ideal és instal·lar l’estació a camp obert. Disposar d’un espai a l’aire lliure on emplaçar l’observatori, lluny d’objectes, façanes o arbres que en puguin modificar les diverses variables meteorològiques. Malauradament, aquest és un requeriment només a l’abast de poques persones.

Observatori meteorològic de la Vila Olímpica (AEMET)

Els observatoris oficials ubiquen els termòmetres (o els sensors de temperatura de les estacions automàtiques) a 1.5 metres del terra (l’AEMET admet que estiguin entre 1.5 i 2 metres), dins d’una gàbia de fusta (abric termomètric), amb la porta orientada cap al nord.

El sòl ha d’estar recobert preferentment de gespa. El pluviòmetre cal col·locar-lo en un lloc obert i ben lluny d’objectes que pugin afectar-lo.

Estació meteorològica del Tibidabo. Foto: Comando Tibidabo

Si vivim a la ciutat i no disposem de jardí, cal demanar permís a la comunitat de veïns i instal·lar la nostra estació meteorològica al terrat de l’edifici o a la teulada. És important disposar d’un màstil robust, i llarg, que permeti elevar els sensors de l’estació per damunt del sòl del terrat, el qual s’escalfa molt a l’estiu.

L’ideal és situar els sensor a 2,5 o 3 metres d’altura per sobre el terrat, tot i que amb 1,5 o 2 m sovint n’hi ha prou.

Cal que l’estació es trobi oberta a quatre vents, ben ventilada, i que no hi hagi cap edifici o paret propera que pugi alterar-ne els registres de vent, precipitació o radiació solar.

Les dades que aporten les estacions meteorològiques no oficials també són de gran utilitat i vàlua per als meteoròlegs.