Les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) són una eina molt important per a aficionats i professionals de la meteorologia i la climatologia. Les dades que generen són la base de molts estudis climàtics, així com d’anàlisis diàries que permeten fer un pronòstic meteorològic més acurat. El fet que siguin automàtiques no vol dir que no requereixin un cert manteniment i és per aquest motiu que hi ha personal tècnic especialitzat en el calibratge d’aquests aparells.

David Vidal, tècnic especialitzat de l’empresa Darrera, ha revistat l’estació ubicada al terrat de betevé per tal que les prediccions i anàlisis del nostre equip siguin les correctes.

Que és una estació meteorològica automàtica?

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, una EMA és una instal·lació dotada d’un equipament dissenyat per mesurar i enregistrar automàticament i contínua diferents variables meteorològiques. També pot tenir un sistema de transmissió remot de les dades que genera. Consta de sensors que permeten mesurar diferents variables meteorològiques, especialment en referència a vent, pluja, temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i radiació solar.

Aquest aparell també disposa d’un sistema d’adquisició, processament, emmagatzematge i transmissió de dades; un sistema de comunicacions (via mòdem GSM, GPRS, ràdio digital o satèl·lit) i un sistema d’alimentació, que pot ser autònom i proveir-se d’energia solar, per exemple, o estar connectat a la xarxa elèctrica.

A diferència de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire, que controla la Xarxa de Vigilància i Predicció de la Contaminació Atmosfèrica, la majoria d’EMA són de particulars, majoritàriament aficionats a la meteorologia, al món agrari o al mar. El Servei Meteorològic de Catalunya disposa d’una xarxa de més de 180 EMA per tot el territori català.

Les EMA a la ciutat de Barcelona

La ciutat disposa de moltes EMA, quatre de les quals són del Servei Meteorològic de Catalunya. La que té una sèrie climàtica més llarga és la de l’Observatori Fabra i la més recent la de Can Deu, a les Corts, i la del Tibidabo. Moltes d’elles es poden consultar en diferents portals web, com el de Meteoclimàtic o Catalunyameteoinfo .