mapa d'escenaris climàtics
El visor d'escenaris climàtics futurs ofereix fins a nou projeccions

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet, conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional, un estudi pioner en què s’analitzen un conjunt d’escenaris climàtics basats en tres patrons futurs d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, en tres períodes de temps diferenciats: 2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100.

Les dades es poden consultar mitjançant un visor que permet conèixer com variarà la temperatura, la precipitació i diversos índexs climàtics als diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Tres escenaris possibles d’emissions de CO2

L’escenari ideal correspon a aquell en el qual el ritme d’emissions està d’acord amb els objectius de reducció del Protocol de Kyoto del 1992. En aquest cas, la concentració de CO2 es mantindria gairebé com l’actual fins a finals del segle XXI.

L’escenari moderat és aquell en el qual el ritme d’emissions s’ajustaria als objectius de l’Acord de París. La concentració de CO2 arribaria a ser superior a l’actual a finals de segle, però l’increment s’atenuaria a partir del 2030, a fi de limitar l’augment màxim de la temperatura planetària a 1,5-2 ºC.

Finalment, l’escenari pessimista correspon a aquell en què no s’assoliria cap acord en la reducció de les emissions i concentracions de CO2 a finals de segle. La temperatura global superaria clarament els 2 ºC.

gràfic de concentració de CO2
Concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera en els tres escenaris climàtics. Font: AMB

Com funciona el visor d’escenaris climàtics?

El visor mostra d’entrada una graella de nou mapes possibles de la regió metropolitana, on hi ha tres columnes amb els tres escenaris (ideal, moderat i pessimista) i tres files que mostren la graella temporal (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100).

Els mapes permeten consultar un reguitzell de variables i índexs climàtics, com per exemple la temperatura mitjana anual, el número anual de nits tòrrides, el nombre de dies amb precipitació superior a 50 mm, entre molts d’altres.

visor climàtic
Pantalla del visor amb les variables a escollir i els diversos escenaris. Font: AMB

Un cop escollida la variable de consulta podem visualitzar els nou mapes de la regió metropolitana acolorits d’acord amb l’escala de colors de la llegenda corresponent.

L’exemple de la ciutat de Barcelona

Per obtenir totes les dades d’un municipi en concret cal clicar damunt del mapa el municipi i posteriorment, al desplegable de l’esquerra, cal cercar l’índex desitjat.

Per exemple, si volem conèixer quina serà la temperatura mitjana anual a Barcelona l’any 2070, en un escenari pessimista, convé que localitzem inicialment Barcelona al mapa, i anem a cercar la variable de consulta al desplegable de l’esquerra.

Per visualitzar-ho podem fer-ho de forma detallada consultant l’arxiu d’excel que es pot descarregar. Si ho fem d’aquesta manera, dins la base de dades obtindríem el resultat: concretament un increment de 2,07 ºC respecte a la temperatura mitjana anual actual, que és de 16,77 ºC.