Actualment més de 60 edificis i equipaments municipals tenen instal·lades plaques fotovoltaiques a les cobertes. Això representa una potència d’1 MWp o, el que és el mateix, l’equivalent a l’energia consumida per 543 llars. Són edificis de gran concurrència pública, com ara biblioteques o centres cívics, que segons Eloi Badia, regidor d’Aigua i Energia, ajuden a crear “cultura energètica” entre la ciutadania. La generació d’energia a les cobertes és la més estesa i també la que més creixerà el proper any. El 2019 hi ha previstes 29 noves instal·lacions en edificis públics i la redacció de 30 projectes més.

L’objectiu del consistori és doblar la generació elèctrica municipal procedent d’energies renovables en acabar el mandat (2015-2019), és a dir, passar dels 1,8 als 3,6 MWp de potència fotovoltaica instal·lada, l’equivalent a 1.880 llars.

Energia a les parets de betevé

A banda de les cobertes, l’Ajuntament també està potenciant la generació d’energia en parets mitgeres d’edificis. Fins ara hi ha 10 parets municipals amb plaques solars instal·lades i cinc espais més en previsió. Està previst que dues d’aquestes parets s’executin abans d’acabar el mandat, la de l’edifici de betevé i la de la plaça de les Dones del 36. La intenció del consistori, però, és estendre’n també la instal·lació en edificis privats i fomentar l’autoconsum. En aquest sentit, el regidor Eloi Badia creu que els canvis legislatius impulsats pel govern de Pedro Sánchez simplifiquen els tràmits que hi havia fins ara i fomenten l’autoconsum individual o compartit (en comunitats de veïns) de l’energia.

De fet, l’energia que es genera a les parets mitgeres serveix tant per abastir directament la xarxa elèctrica de companyia, com també per a l’autoconsum als mateixos edificis i l’emmagatzematge en bateries per a propers consums.

Pèrgoles que generen energia a l’espai públic

L’altre espai ciutadà que darrerament també s’ha afegit com a generador d’energia renovable són les pèrgoles. Actualment hi ha 17 pèrgoles generadores d’energia, que podrien arribar a abastir unes 500 llars, i cinc projectes més en fase d’execució per reconvertir pèrgoles ja existents, com la del Parc de Neteja de Joan Miró, i quatre per redactar el 2019.