Les Festes de la Mercè d’enguany i l’any passat han fet evident la bona salut del riu Besòs i la seva llera.

El Parc Fluvial del Besòs és un espai públic ubicat als darrers 9 km de la llera d’aquest riu. La Diputació de Barcelona és qui en duu a terme la gestió, que es divideix en tres sectorsles zones humides –a la part superior-, la zona d’ús públic -pròxima als nuclis urbans de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs- i la zona de la desembocadura, de gran interès ecològic i paisatgístic.

L’espectacle d’aquesta Mercè, de Pallassos sense Fronteres, va coincidir amb un dia esplèndid, amb temperatura màxima de 29 ºC i un cabal del riu de 2 m3/s i un nivell de l’aigua de només 13 cm (el cabal mitjà del Besòs usual en un mes de setembre segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua). Això va facilitar que moltes famílies aprofitessin la bonança meteorològica per banyar-s’hi.

Bona qualitat de l’aigua… per a l’ecosistema

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, el Besòs gaudeix d’uns nivells molt bons de qualitat de l’aigua per a l’ecosistema i per mantenir-ne la biodiversitat, però cal remarcar que és una aigua que no està pensada per banyar-s’hi. És per això que l’Agència Catalana de l’Aigua recomana no fer-ho. 

El PH de l’aigua és l’òptim per a la flora i fauna, però podria portar-nos algun petit problema estomacal (algun episodi de diarrees) si s’ingereix accidentalment.

Riu Besòs, dia de la Mercè 2019

La inversió en depuradores ha estat clau en la millora de la qualitat de l’aigua

Les depuradores i la millora dels ecosistemes propers al Llobregat i Besòs han contribuït a millorar-ne la qualitat. De fet, ja no són rius abocador, com al segle passat, en què era habitual l’escuma a sobre del riu. Una mostra de la bona qualitat de l’aigua al tram final del riu Besòs és la presència de llúdrigues. Des de desembre del 2014 i fins a l’actualitat s’han detectat restes d’aquest mamífer a tocar de la mateixa platja.

Com a dada destacable, l’any 1979 hi havia dues depuradores fent neteja de les aigües del Besòs mentre que actualment aquesta xifra es dispara fins a les 27.

La depuradora del Prat

és una de els més grans d’Europa i cada dia depura fins a 200.000 litres d’aigua que torna als ecosistemes totalment neta.

Disminució d’abocaments industrials

Un altre tret remarcable és la conscienciació del sector industrial per deixar d’abocar residus als rius, una pràctica molt comuna al segle XX. Malgrat això, encara se’n produeixen alguns. Avui dia, quan hi ha aquest tipus de pràctiques delictives són fàcils de detectar, ja que la qualitat de l’aigua contrasta amb la que és habitual.

Disminució reserves hídriques

Hem viscut uns mesos força secs i només el juliol ha destacat per tenir més pluja de l’habitual. Aquest comportament climàtic s’ha reflectit de forma clara en la quantitat de reserves hídriques dels embassaments que abasteixen d’aigua la ciutat. Aquesta setmana es troben al 58 % de capacitat. L’any passat per aquestes dates estaven al 85 %. De fet, les dessalinitzadores del Llobregat i la Tordera han augmentat la producció per alentir la disminució de reserves als pantans i rius.