La setmana passada ens fèiem ressò del fet que la platja de la Barceloneta recuperava per a aquesta temporada de bany la bandera blava. Aquest distintiu l’atorga, des del 1987, la Fundació Europea d’Educació Ambiental. Entre altres aspectes com poden ser els serveis, la seguretat, la informació, el més important per tal d’obtenir aquest guardó és la qualitat de l’aigua. Per això volem saber com es depuren les aigües residuals que generem abans de ser abocades al medi, en aquest cas al mar.

Què és una depuradora?

A grans trets, una depuradora és un sistema de sanejament que té com a finalitat l’eliminació de dins de l’aigua residual d’aquells elements que en excés poden ser perjudicials per al medi, com pot ser la matèria orgànica.

De depuradores n’hi ha de molts tipus però són dues les que tracten l’aigua residual de Barcelona: la del Besòs i la del Llobregat. Concretament, la depuradora del Prat de Llobregat és la segona més gran de Catalunya i de les més grans d’Europa: la seva extensió és de 37 hectàrees és a dir unes 5,2 vegades el la mida del Camp Nou.

Com funciona una depuradora?

A la depuradora del Prat hi arriba un 36 % d’aigua de Barcelona i la resta de diferents municipis del Baix Llobregat que inclou una part de Sant Boi, Esplugues, Hospitalet, Sant Just, Cornellà, etc. Per aquí passen cada dia uns 200.000 litres d’aigua, la meitat del que pot tractar la planta, que equival a 80 piscines olímpiques.

A través d’unes reixes es fa un primer desbast per tal d’eliminar de l’aigua els residus sòlids més grossos. Una pala dentada que “pentina” la reixa s’endú els residus que van a parar a una cinta transportadora. Després, l’aigua passa per uns tamisadors que treuen els sòlids més petits. Cada dia s’extreuen 2.500 quilos de residus sòlids de l’aigua, d’aquí ve la importància de no llençar pel vàter compreses o bastonets netejadors d’orelles, ja que tota aquesta brossa no es pot reciclar i es llença directament a l’abocador.

Tot seguit, l’aigua va als decantadors primaris, que són una mena de piscines on l’aigua es deixa reposar i on s’eliminen els sòlids en suspensió per gravetat que van a parar al fons i flotants, impedint el seu pas a través d’unes reixes.

Després ja ve el reactor biològic, on uns determinats bacteris presents a l’aigua digereixen la matèria orgànica. El procés consisteix a crear les condicions idònies perquè  aquests bacteris treballin degradant la matèria orgànica dissolta en l’aigua.

Per acabar arribem als decantadors secundaris, és a dir, on els bacteris en forma d’una mena de fang es queden al fons per gravetat i per la part de dalt del decantador surt l’aigua que ja té les condicions òptimes per ser llençada al medi. En aquesta depuradora l’aigua surt, després de 9 o 10 hores d’iniciar el tractament, per un emissari submarí d’uns 3 quilòmetres de llarg i a uns 60 metres de fondària.