Totil a Can Mercader
Tòtil a Can Mercader. Associació Naturalista de Cornellà.

L’AMB ha presentat en públic el treball de recerca bibliogràfica que tracta sobre els beneficis directes i indirectes que aporta la biodiversitat a la salut de les persones.

Els beneficis directes afavoreixen la salut física, mental i espiritual. Pel que fa a la salut física, la biodiversitat té un paper molt rellevant en el control i la regulació de malalties infeccioses d’origen animal. Diferents estudis esmenten l’efecte dilució, mitjançant el qual la biodiversitat fa de barrera i evita que diferents malalties arribin als éssers humans. La biodiversitat també afecta positivament la nostra salut mental i espiritual: entre d’altres, existeix l’efecte biofília, és a dir, la sensació de benestar que experimentem les persones quan estem en contacte amb éssers vius i envoltats de natura.

Ferran Campillo, pediatre de salut mediambiental de l’Hospital d’Olot i coordinador del grup de treball Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, va exposar diferents experiències científiques que demostren amplis beneficis de l’existència de flora i fauna en nens. Ho va fer aquest dimarts a l’Auditori de Cornellà de Llobregat en el marc de la presentació pública d’aquest estudi.

L’estudi menciona els serveis ecosistèmics com a beneficis importants per a la salut, la qualitat i el benestar:

1.      Reforcen la seguretat alimentària i una dieta sana i equilibrada

La diversitat biològica de cultius proporciona capacitat de resistència i resiliència davant de les alteracions ambientals, climàtiques i econòmiques, i afavoreix l’adaptació al canvi climàtic. Les dietes basades en la diversitat d’espècies afavoreixen la salut i poden ajudar a protegir-se contra malalties gràcies a la ingesta equilibrada de micronutrients i vitamines.

2.         Són un reservori de possibles medicaments nous

Molts medicaments s’extreuen o deriven de substàncies presents en diferents éssers vius. El reservori de biodiversitat és important per a la investigació de futurs medicaments.

3.       Proporcionen recursos importants per a la investigació mèdica

Molts éssers vius tenen interès mèdic des del punt de vista de la investigació. Alguns dels grans avenços en anatomia, fisiologia i bioquímica es basen en l’estudi d’animals.

4.  Són importants en els àmbits social, cultural i espiritual en segons quines comunitats

La pèrdua de la biodiversitat i el canvi en els ecosistemes poden desembocar en una desconnexió de la població dels entorns naturals, amb el consegüent impacte sobre el benestar físic i mental i la pèrdua del sentit de pertinença.

5.       La conservació de la biodiversitat és essencial en l’adaptació al canvi climàtic

Tenir més diversitat permet que els ecosistemes siguin més equilibrats i resilients i que s’adaptin millor al canvi climàtic. La disminució de la biodiversitat en determinats ecosistemes els pot fer més vulnerables a desastres naturals, com ara inundacions.

De fet, la tardor passada un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) va posar de manifest els efectes positius que aporten aquests espais sobre la salut. Però un estudi recent, liderat també pel mateix institut, ha trobat les xifres que evidencien que unes ciutats amb més espais verds eviten centenars de morts prematures.