Vivim dies complicats a causa de l’extensió del coronavirus. A banda d’això, convé tenir present també que actualment les persones al·lèrgiques al pol·len ja en tenen símptomes. I no en són poques: els estudis apunten que les malalties al·lèrgiques s’han duplicat en els darrers 15 anys i que actualment ja afecten el 25 % de la població. La temporada enguany ha començat forta i una mica abans de l’habitual.

Com diferenciar els símptomes de l’al·lèrgia amb els del coronavirus?

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) explica que alguns símptomes poden ser similars i generar-nos confusió.

Els principals símptomes descrits en una infecció per covid-19 són febre (88,7-91,7 % dels pacients); tos seca (67,8-75 %), que pot arribar a irritar la faringe i ocasionar faringitis; cansament (75 %), i dificultat per respirar, sovint acompanyada de sensció d’opressió toràcica. Els símptomes gastrointestinals, tot i no ser tan freqüents, també poden aparèixer.

En el cas que els símptomes respiratoris siguin ocasionats per patologia al·lèrgica, rarament apareixen febre ni símptomes gastrointestinals. Predominen la mucositat i la congestió nasal, símptomes molt menys freqüents en el cas de la covid-19. Els pacients al·lèrgics al pol·len, sobretot al de la parietària, poden tenir prurit (no dolor) al paladar i a la gola.

Com que les infeccions respiratòries, especialment les víriques, poden ser desencadenants de crisis d’asma convé que els pacients amb asma al·lèrgica extremin les mesures de prevenció. Convé no descuidar el tractament antiasmàtic de base per tal que l’asma estigui ben controlada.

La floració i l’emissió de pol·len s’ha iniciat amb força i de forma prematura en alguns casos

Jordina Belmonte, coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, destaca que repetim la situació del 2019, any de pol·linitzacions molt importants, però que enguany les concentracions de pol·len no són tan extremament elevades.

Les floracions han arrencat amb força, un fet que implica que actualment (a mitjans de març) trobem a l’aire concentracions de pol·len superiors a la mitjana del període 1994-2019.

La responsable n’ha estat la combinació de temperatura suau, superior a l’habitual durant els mesos hivernals —especialment elevada en el cas del mes de febrer—, amb precipitacions també superiors a les normals —sobretot a l’octubre, el desembre i el gener.

Les dades d’aquesta setmana (30 març a 5 d’abril ) indiquen nivells màxims (4/4) en el cas dels pòl·lens de plàtan i parietària a Barcelona. La previsió és que es mantinguin estables. També cal ressaltar nivells mitjans (2/4) en el cas del pol·len de morera, pollancre i roure i alzina, el dos darrers es preveu que vagin a més la setmana vinent.

El plàtan pol·linitza enguany més d’hora que mai

Aquest arbre ha començat a treure fulles i flors abans que en altres anys: concretament 10 dies abans que el 2019 i fins a tres setmanes abans que l’any 2018. Per contra, el 2016 va treure fulles només un dia abans que enguany, o el 1997 dos dies abans.

El pol·len del plàtan és responsable de causar al·lèrgia a força persones. Enguany ha començat a voleiar més aviat que mai: el 24 de febrer. L’experta avisa, però, que “no podem afirmar que la pol·linització s’estigui avançant sistemàticament, hi ha una gran variació interanual i no mostra tendència significativa”.

El plàtan sol emetre pol·len durant un mes i mig aproximadament.

No confondre el pol·len amb els fruits del plàtan d’ombra

El plàtan d’ombra és una espècie monoica, això vol dir que un mateix arbre fa flors masculines i femenines. Es tracta de flors menudes i poc vistoses, però aparents pel fet de reunir-se en grups d’aspecte globular i penjant (inflorescències). Els estams de les flors masculines contenen el pol·len i tendeixen a despendre’s i caure a terra amb certa facilitat.

Aquests dies es poden observar grans concentracions d’estams a les voreres de Barcelona.

Estams de plàtan a terra plens de pol·len

Flors masculines (inflorescències) de plàtan

El fruit és pèndol i de dimensions notables, d’uns pocs centímetres de diàmetre. Es tracta d’una infructescència, és a dir, d’una agregació de fruits petits —els aquenis— els quals es concentren formant una mena de bola o pilota molt visible. Els aquenis es caracteritzen per incorporar una mena de plomall que els ajuda a dispersar-se amb el vent. Són justament aquests plomalls els que ens causen irritacions als ulls i la gola.

No hem de confondre, així doncs, l’al·lèrgia al pol·len, que pateixen algunes persones, amb les irritacions a les mucoses que poden causar-nos els fruits quan es dispersen.

Altres espècies que pol·linitzen amb força aquesta setmana

La parietària és una petita planta, de 30-100 cm d’alçària, que es caracteritza per la presència de pèls petits que no són urticants, però molt notables en el cas de les fulles, de tacte enganxós. Floreix gairebé durant tot l’any, sobretot de març a juliol.

Viu arreu, tant en zones urbanes com al camp. Aprofita fissures petites de les parets o les voreres dels carrers, els escocells dels arbres i els terrenys deixats.

Segons Jordina Belmonte, la pol·linització de la parietària segueix el ritme habitual,
però amb concentracions que s’aproximen als màxims històrics d’aquesta època de l’any.
“Tindrem pol·len de parietària a l’aire fins ben bé el mes de juliol. Caldrà que els al·lèrgics prenguin precaucions”.

El pol·len de xiprer va assolir màxims a pirncipis de març. Actualment s’anotnen nivells baixos (1/4). Genera un tipus de pol·len molt al·lergogen.

A banda d’aquests, des del gener també hi ha pol·len de freixe. El freixe comparteix al·lèrgens amb el pol·len d’olivera i, per tant, persones sensibles al pol·len d’olivera (que vindrà a finals d’abril-maig) poden tenir símptomes a començaments d’any.

El pol·len de pi també ha anat de baixa, va assolir nivells màxims a principis de març. Es tracta d’un tipus de pol·len poc al·lergogen, molt poques persones en són al·lèrgiques. Aquest, juntament amb el pol·len de xiprer i plàtan, és un dels responsables dels colors groguencs que veiem als bassals quan acaba de ploure.

Actualment els lledoners també han començat a pol·linitzar amb força per bé que els seus pòl·lens no acostumen a donar problemes.

Finalment, convé apuntar que la pol·linització de les gramínies que ha començat enguany una mica aviat, amb concentracions que s’aproximen als valors mitjans per aquesta època de l’any. “Tindrem pol·len de gramínies a l’aire fins ben bé el mes de juliol”, destaca Belmonte. “Caldrà que els al·lèrgics comencin a pensar quines precaucions prendre”.

On podem consultar les previsions pol·líniques?

A Catalunya la Xarxa Aerobiològica de Catalunya estudia des del 1983 la diversitat i els nivells de pòl·lens i espores de fongs de l’aire. Actualment es realitza a nou localitats en el cas de Catalunya: Barcelona, Bellaterra (UAB), Girona, Lleida, Manresa, les Planes de Son, Roquetes-Tortosa, Tarragona i Vielha.

Les dades es van processant i analitzant al llarg de la setmana i, finalment, els divendres, basant-se en els resultats obtinguts s’elabora un butlletí de predicció de pol·len per a la setmana següent.

El document de predicció setmanal es pot consultar per internet, però també es difon a través de les xarxes socials, tant a través de Twitter com per Instagram. També hi ha apps que es basen en les prediccions de la XACEl Temps, per a Android, i PolenCat, per a Android i iOS. També podem accedir a les dades a través d’Alexia Skills, d’Amazon.

A més, existeix un projecte de ciència ciutadana i de dades obertes que s’anomena Planttes. Aquesta aplicació proposa de manera molt senzilla poder-se informar sobre la presència de plantes al·lergògenes i del seu estat fenològic.

Operadors de càmera dels rodatges: Javi Velasco / Oriol Castillo