Diego Lázaro realitzant una observació. Arxiu 2019

Banyar-se aquest maig és més difícil del que acostuma a passar. L’aigua del mar té una temperatura més de dos graus inferior a la mitjana i continua, per segona setmana consecutiva, marcant rècords de fred.

L’aigua del mar, a poc més de 15 ºC

Diego Lázaro fa més de 15 anys que pren dades setmanals de la temperatura de l’aigua del mar a la Barceloneta.

Lázaro constata que des del 2006 (moment de l’inici de la sèrie de dades) mai no havia registrat una temperatura de l’aigua del mar tan baixa en les setmanes 19 i 20 de l’any.

Enguany, els 15,2 ºC registrats el dia 13 de maig i els 15,7 ºC registrats el dia 20, constitueixen un rècord de fred en els 16 anys d’existència de la sèrie i disten molt dels 17,3 ºC i 18 ºC que hauria de tenir. Malgrat tot, és una dada molt propera a la registrada en el mateix període del 2019.

Temperatura de l’aigua del mar l’any 2019. En negre, la mitjana de la sèrie. Font: Diego Lázaro

De fet, segons la gràfica extreta del blog del temps del mateix Diego Lázaro, podem afirmar que la temperatura actual de l’aigua del mar seria molt semblant a la d’abril.

Poca calor i vent de sud i sud-oest

S’estableixen com a dues les causes principals d’aquest descens de la temperatura de l’aigua del mar que ens ha dut aquest rècord.

La primera és un fenomen conegut com “upwelling”. Es tracta d’un aflorament d’aigües més profundes i més fredes com a conseqüència d’un règim de vents que, en el cas de Barcelona, ha estat continuat de sud i sud-oest i que ha afavorit aquest fenomen.

Així, la capa superficial (més càlida) es desplaça horitzontalment i comporta que l’aigua més fresca i profunda ocupi el seu lloc, amb un descens de la temperatura.

L’altre fenomen que hi ajuda és la poca calor ambiental. A un març que va fer de març li ha seguit un abril i una primera quinzena de maig amb una temperatura un grau per sota del que és habitual.

L’estiu sembla encara lluny, però la calor ambiental i l’aigua del mar calenta, tot i que semblin llunyanes, no tardaran gaire a arribar.

De moment, però, l’aigua del mar permet banyar-s’hi només als valents.