La direcció de la Copa Amèrica ha informat en un comunicat que s’ha associat amb la companyia Agbar per promoure l’estalvi d’aigua potable durant la celebració de la 37a Copa Amèrica Louis Vuitton. La principal mesura acordada és que Agbar subministrarà aigua regenerada als equips participants perquè la facin servir per la neteja dels vaixells i de les embarcacions de suport.

L’aigua regenerada és una aigua tractada que “després d’un tractament avançat” es podrà utilitzar per a la neteja dels vaixells de regata i suport del Defender, Emirates Team New Zealand i de totes les embarcacions de suport de la 37a Copa Amèrica Louis Vuitton.

Fonts d’aigua potable a tot el recinte

En el mateix comunicat, l’organització explica que promovent la circularitat de l’aigua “és possible reduir la pressió sobre els recursos hídrics, especialment l’aigua potable”. Afegeix la nota que “aquest enfocament per preservar l’aigua és una qüestió fonamental en el context actual de sequera que es viu a Barcelona i Catalunya”.

L’aliança també preveu altres accions com la mediació de l’impacte mediambiental dels esdeveniments a través de la petjada hídrica i de carboni i l’establiment de fonts d’aigua potable a tot el recinte de l’esdeveniment.