Carmen Santana és co-fundadora de Kubik, un dels primers coworkings del món i dels més exitosos. La idea era compartir costos i crear un entorn d’oportunitat. Concepte que, deu anys més tard, passaria a ser conegut com a coworking. Kubik és reconegut com una experiència pionera basada en l’economia d’escala, una visió ecosistèmica i una sinergia que multiplica els resultats. Disposa de metodologia i equips directius per a la prestació de serveis i la interrelació entre empreses.