Els Plans de mobilitat tenen la funció d’ordenar com es mou la ciutat en un període de sis anys. Es fa una diagnosi per fer propostes de millora com marca la llei de mobilitat de 2003 : eficiència del transport, reduir contaminació i millorar la seguretat viària.

Emeka Okpala, és tècnic de mobilitat d’INTRA Consultors que dissenyen actuacions de millora a la xarxa urbana explica que l’objectiu és reduir el nombre de vehicle privat per fer un transvasament cap al transport públic, la bicicleta o el vianant. “No es treu un carril de cotxe per fer un carril bici, perquè sí, sinó per donar una infraestructura assegura a la resta d’usuaris per fer un traspàs modal”

Barcelona té una densitat de vehicle privat superior a Madrid.”
Emeka Okpala, tècnic de mobilitat d’INTRA Consultors

Carrils bici ràpids i funcionals

Un dels nous carrils bici que s’ha impulsat és el carril bici d’Aragó. Els ciclistes ja poden travessar Barcelona des del desembre i poden circular entre l’avinguda Meridiana (el Clot) i el carrer de Tarragona (Hostafrancs) sense haver de desviar-se, en línia recta. Té una longitud total de 4,8 quilòmetres i l’Ajuntament vol que es converteixi en un eix principal per als usuaris de la bicicleta.

Si se circulés a una velocitat de 30 podríem conviure bicis, patinets vianants i cotxes a Barcelona”
Oriol Codina , tècnic de mobilitat d’INTRA Consultors

Per Oriol Codina, tècnic de mobilitat d’INTRA Consultors és una mica perillós en alguns girs dels cotxes pels obstacles que hi ha, i assegura que ” Fa falta la malla de carrils bici a l’Eixample perquè puguis connectar sense problemes.”. També destaca que “Si se circulés a una velocitat de 30 podríem conviure bicis, patinets vianants i cotxes a Barcelona”.

Infraestructures pendents

Pels experts cal posar fil a l’agulla a infraestructures claus com ara, la L9, la connexió del tramvia, més carrils busos d’entrada a Barcelona per millorar velocitat i la connexió de la línia del Vallès dels FCGC.

Segons Emeka Okpala per complir amb els compromisos de la mobilitat sostenible per fer front a l’emergència climàtica i la contaminació cal reduir la densitat de vehicle privat a Barcelona. “La densitat de vehicle privat és molt alta, fins i tot superior a Madrid i per revertir aquesta situació és bàsic més ocupació per vehicle i potenciar el transport públic perquè sigui competitiu amb el cotxe”.