El RACC ha criticat que Barcelona vulgui instal·lar 48 radars a la ciutat els propers mesos. Creu que la decisió és “excessiva” i no es pot justificar com a una mesura de seguretat viària. El pla de l’Ajuntament preveu 36 radars fixos (entre els quals, quatre de tram) i 12 als entorns escolars.

En una nota de premsa afirma que el nombre de víctimes en accidents de trànsit a la ciutat s’han reduït notablement la darrera dècada. El RACC diu que l’any 2010 hi va haver 304 víctimes i que la xifra va baixar fins a les 155 l’any passat. Una reducció que, diu, “s’ha assolit sense la existència d’aquests radars”.

Radars només als entorns escolars i als túnels

Malgrat tot, el RACC sí que es partidari que s’instal·lin radars en alguns punts concrets. Defensa mantenir els 12 que hi ha previstos als entorns escolars. Creu que poden ajudar a millorar la seguretat dels menors en carrers on ara s’ha establert un límit de velocitat de 30 km/h. També es mostra favorable a mantenir la instal·lació dels radars de tram en túnels urbans a punt d’entrar en servei o previstos: a la ronda del Mig, al túnel de la Rovira, al túnel de les Glòries i a la ronda del Litoral (entre Miramar i la Barceloneta).

Considera que la resta de radars tenen un objectiu “més cívic que de seguretat viària” i, per això, és més partidari d’altres mesures “com campanyes, en lloc de sancions”. Creu que els ciutadans les poden percebre com a “mesures recaptatòries”. El RACC afegeix que l’Ajuntament de Barcelona ja disposa de radars mòbils que poden realitzar mateixa funció quan convingui i on sigui realment necessari.