Durant l’antiguitat la plaça de l’Àngel era la localització on hi havia el gran Mercadal, una mena de gran llotja de la ciutat on es venien verdures, roba o fins i tot es traficava amb esclaus. És un dels precedents històrics del Mercabarna actual. El mercat sempre s’ha fet a les places públiques com la plaça Nova. Per aquesta raó, encara avui s’utilitza l’expressió “anar a plaça” per referir-se a l’acció d’anar a comprar al mercat, tal com explica l’antropòleg i escriptor Xavier Theros.

El passat medieval del Mercat de la Boqueria

Durant força segles la Boqueria va agafar el relleu del gran Mercadal. Ja n’hi ha constància des de l’època medieval, quan els venedors s’instal·laven al portal de la Boqueria, just a l’altra banda de les antigues muralles que hi havia a la Rambla. Segons Theros, era el punt de referència pel que fa a la venda d’aliments a Barcelona i els productes els proveïen les pageses dels horts que hi havia al Poble-sec i Sant Antoni actuals. Ja al segle XIII es van enderrocar les muralles i els punts de venda van desplaçar-se al mig de la Rambla. I el 1836 el mercat es va traslladar a l’emplaçament actual, on llavors hi havia el convent de Sant Josep. Per aquest motiu es va batejar com a Mercat de Sant Josep, el nom oficial del mercat. Les parades es van muntar enmig d’una gran plaça porxada que, tot i que havia de ser una ubicació provisional, ha acabat sent la localització definitiva. La Boqueria va ser el primer mercat central de la ciutat que venia al detall i a l’engròs.  

El Mercat del Born agafa el relleu

En un altre espai de Ciutat Vella, a la plaça del Born, ja es feia el mercat de verdura, carn i peix durant l’edat mitjana. A finals del segle XIX, el 1876, es va estrenar el Mercat del Born, que de mica en mica va recollir el testimoni de la Boqueria com a mercat central de la ciutat. A partir del 1918 es va convertir en la llotja també de majoristes de verdura i fruita. Dos anys més tard, s’hi van incorporar les parades d’aviram i peix i els minoristes van marxar a Santa Caterina. L’èxit va ser tan gran que el 1921 el mercat es va expandir per la rodalia.

Mercabarna, el mercat central actual

El Mercat del Born va ser el punt neuràlgic pel que fa a la venda a l’engròs fins al 1971 ja que la seva capacitat era insuficient per abastir tot Barcelona. Just aquell any es va inaugurar Mercabarna, que des de llavors exerceix de mercat central de la ciutat. Amb el pas del temps s’ha modernitzat la instal·lació i, fins i tot, els responsables ja han anunciat que faran un mercat de productes ecològics.