Durant anys, a la carretera de la Rabassada, s’hi celebrava una cursa espectacular que va reunir els millors pilots del moment.