La reforma del Mercat de Sant Antoni entra en una nova fase. L’Institut Municipal de Mercats ha adjudicat per 6,2 M € les obres per rehabilitar les façanes del mercat i instal·lar-hi una nova coberta. La UTE formada per Sacyr, Copcisa i Scrinser s’encarregarà dels treballs, que es preveu que comencin el proper setembre i acabin a finals de 2015.

En aquesta nova fase d’obres es desmuntarà la coberta actual, que és d’uralita, i se’n construirà una de nova de ceràmica vidriada i policromada. A més, es reconstruirà la xarxa de recollida i evacuació d’aigües pluvials i es començaran els treballs per rehabilitar les façanes. Durant els propers mesos també se sanejarà i consolidarà l’estructura metàl·lica de l’edifici, afectada per les obres del mercat, que es van iniciar el 2009.

La fase d’obres definitiva va començar a finals de 2013, quan van iniciar les tasques per excavar quatre plantes subterrànies. Durant els mesos de reformes i l’excavació del subsòl s’han descobert restes arqueològiques destacades de la Barcelona romana, com una part de la Via Augusta o una necròpolis.