En una d'aquestes caixes es guarda un plànol històric. És el projecte inicial de la Sagrada Família, que va elaborar Antoni Gaudí el 1885. Es conserva a l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí perquè els terrenys on es va aixecar el temple pertanyien a l'antic terme municipal de Sant Martí de Provençals. Aquest arxiu s'encarrega de custodiar el patrimoni documental del districte. MARIA RAYA, directora de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí "Durant cinc anys, des de la generació d'aquest expedient, ha d'estar a les oficines que el generen. Un cop s'ha acabat o han passat aquests cinc anys és quan ja ens arriba a nosaltres. Nosaltres el registrem, el guardem amb les condicions i amb el registre que tenim, amb el número nostre personal. Llavors, a partir d'aquí, està obert perquè els usuaris el puguin venir a consultar." L'arxiu acumula unes 10.000 caixes fetes d'un material aïllant que les protegeix del foc i la humitat. Una part s'emmagatzema a l'edifici i l'altra, la conserva una empresa externa. Tots els documents que contenen són de lliure consulta però, paradoxalment, el gruix dels usuaris que ho fa no són historiadors professionals. MARIA RAYA, directora de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí "Aquests usuaris que fan història són entitats o centres d'estudis que tenen una entitat, com és l'Arxiu Històric del Poblenou. És gent que ja fa història des de fa molt de temps. Ara, últimament, ens estan arribant estudiants. Ja està bé. Estudiants de batxillerat que tenen com a fonts primàries als arxius documentació per fer les seves recerques. I, després, puntualment usuaris per veure expedients d'obres o expedients d'activitats." Entre els materials arxivats hi ha el primer llibre d'actes de l'ajuntament de la vila de Sant Martí, redactat el 1810, 87 anys abans que el municipi s'annexionés a Barcelona.

Antoni Gaudí va traçar els primers plànols de la Sagrada Família el 1885. Aquests documents únics i històrics es conserven des de fa anys a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí, situat al barri de la Vila Olímpica.

El motiu és perquè els terrenys on es va edificar el temple pertanyien a l’antic terme municipal de Sant Martí de Provençals. L’arxiu s’encarrega de custodiar tot el patrimoni documental del districte, incloent-hi el primer llibre d’actes de l’ajuntament de la vila de Sant Martí, redactat el 1810.

S’hi emmagatzemen 10.000 caixes, que guarden materials sonors, de text i visuals, una part es troba a l’edifici de l’arxiu i l’altra la conserva una empresa externa. Les caixes estan fetes d’un material ignífug i aïllant de la humitat per conservar de la millor manera possible la història del districte. Tots aquests documents antics que hi ha a l’arxiu són de lliure consulta.