Formen part del paisatge habitual de la ciutat: mapes i càmeres de fotos, a les mans de turistes que visiten la ciutat. No tots, però, es queden a dormir. Aquest és, precisament, el canvi d'enfocament que l'Ajuntament ha volgut introduir als estudis sobre turisme: creuen que també cal tenir en compte l'impacte dels qui veuen Barcelona en un sol dia o bé pernocten en altres ciutats. Segons les dades del darrer informe d'activitat turística de l'Ajuntament, es calcula que el 2013 van visitar la ciutat més de 29 milions de persones. La meitat van fer nit aquí i l'altra meitat van arribar i marxar el mateix dia. Amb aquestes dades a la mà, la pregunta és com afecta aquest volum de turistes wls barcelonins. I la resposta, segons l'enquesta de percepció ciutadana, és ambigua. D'una banda, la majoria d'enquesats, un 73 %, afirmen que ja els està bé el volum de turistes que hi ha al seu barri, i un 82 % consideren que no hi ha un excés d'allotjaments a la seva zona. "Sort n'hi ha, sort en tenim! Barcelona seria una ciutat absolutament morta sense el turisme." "Crec que la massificació, en aquest cas, és el que ens està perdent una miqueta" "Massificació a determinats punts de la ciutat evidentment sí, per la resta, home, n'hi ha molts però deu gràcies perquè paguen." D'altra banda, però, ha augmentat la xifra de persones que creuen que s'està arribant al límit de capacitat per donar-los serveis. Pel consistori, aquesta radiografia deixa clar que cal intervenir. AGUSTÍ COLOM, regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme "Cal actuar per poder ordenar i poder revertir aquesta situació, i trobar el que hem estat dient des del començament: millorar els nivells de convivència entre els residents i els visitants. I per tant que fem una ciutat que sigui amable per als residents i sigui comfortable per als visitants." Amb l'objectiu de treballar en aquesta línia, dimarts es debatrà el reglament de funcionament del Consell Turisme i Ciutat, un òrgan en què s'aplegaran tots els agents implicats.

L’informe sobre l’activitat turística a la ciutat que el regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, presentarà la setmana vinent a la Comissió d’Economia xifra en més de 29 milions el nombre total de visitants que la ciutat rep en un any. Sovint la xifra que es dóna es més baixa, perquè es basa només en les dades de pernoctacions en hotels o, com a molt, hi afegeix el milió de creueristes que cada any visiten la ciutat. Per això l’Ajuntament ha encarregat a l’Institut de Recerca en Turisme de la UdG l’actualització del seu Estudi d’impacte econòmic de l’activitat turística. El resultat és que només la meitat dels visitants que rep cada any la ciutat s’hi queden a dormir. D’aquests, la meitat ho fa en hotels (51,6 %) i la resta, en pisos turístics (19,8 %), pensions (2,9 %) o altres allotjaments. Entre els visitants que no pernocten a la ciutat, a banda dels creuristes en trànsit (7,5 %), uns set milions són catalans (de fora de l’àrea metropolitana) que vénen a passar el dia a Barcelona (47,6 %) i una mica menys són turistes que estan allotjats fora de la ciutat (44,9 %).

Segons les xifres del Gremi d’Hotels i de Turisme de Barcelona, el nombre de turistes i de pernoctacions no ha parat de créixer des dels anys 90. El 2014 van passar pels allotjaments hotelers de la ciutat 7.875.000 persones, que van fer-hi 17.092.000 pernoctacions. Enguany, aquestes xifres segueixen incrementant-se: fins al setembre, el nombre de turistes allotjats en hotels va créixer un 5,8 % i el nombre total de pernoctacions, un 5,1 % -les estades són mes curtes-, respecte al mateix període de l’any passat.

Al setembre de l’any passat, el 33,9 % dels entrevistats per l’Enquesta de percepció del turisme considerava que vivia en un barri turístic. Després d’aquest estiu, aquesta xifra s’ha enfilat fins al 37 %. Però a la gran majoria dels enquestats ja els està bé el nombre de turistes (73 %) i d’allotjaments turístics (82 %) que hi ha al seu barri. En canvi, creix el nombre de barcelonins que considera que la ciutat, en el seu conjunt, està arribant al límit en la capacitat de donar serveis als turistes, el 43,7 %, i prop del 49,8 % creu que Barcelona ha de continuar atraient més turistes. El regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, interpreta que “els veïns estan arribant ja a un límit de la situació i, per tant, d’alguna forma, tot i que no estan aclaparats pel volum general, sí que cada vegada són més els qui reclamen que no hi hagi més turistes”. Colom ha anunciat que la propera enquesta, al desembre, donarà resultats per barris, per copsar quins són aquells en què els veïns creuen que hi ha massa turistes.

Pel que fa a la gestió municipal amb relació al turisme, l’Enquesta de percepció apunta que és bona o molt bona pel que fa a la informació (71,5 %) i la promoció turística (65,4 %), la mobilitat (69,3 %) o la preservació del patrimoni cultural (68,6 %). En canvi, denuncia que l’Ajuntament ho fa malament o molt malament a controlar el soroll al carrer (40,2 %), els pisos turístics (40,2 %) i el comportament incívic d’alguns turistes (44,3 %).

El regidor destaca que el percentatge de ciutadans que subscriuen que cal un debat de ciutat sobre el futur del turisme arriba ja al 79 %. “Cal actuar per poder ordenar aquesta situació i millorar els nivells de convivència entre els residents i els visitants”, diu. En aquest sentit, la Comissió d’Economia de dimarts vinent, a més de debatre la presentació d’aquest informe, aprovarà inicialment el reglament del nou Consell Turisme i Ciutat, del qual formaran part representats del sector, gremis i professionals, entitats de cultura, sindicats, mediambientals, veïnals i d’àmbit territorial, persones expertes i tècnics municipals, a més de tots els grups polítics municipals.