Parody ha dit que la Fundació Trinijove ha aconseguit la cessió d’una nau a la cruïlla dels carrer de Pujades i Badajoz per 30 anys. El centre de reciclatge tindria una línia de formació per a joves amb dificultats, on se’ls ensenyaria a fer la neteja del disc dur per poder-lo reutilitzar posteriorment. El model, importat de cooperatives angleses, disposaria de petites botigues als barris on es vendrien els productes reciclats.

“Hi ha una font de creació d’ocupació en el reciclatge del material tecnològic”, ha dit Parody, que ha destacat que el nou centre formarà joves i també els donarà ocupació en un districte amb moltíssimes empreses lligades a la telefonia.  “Però no hi havia cap centre gestor de residus informàtics”.  Els responsables de Trinijove creuen que aquest projecte, pioner a la ciutat, donarà moltes alegries a Barcelona: “Cada any podrem crear entre 11 i 12 llocs de treball i formar entre 30 i 40 joves”, ha dit.