L’Oficina de Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha analitzat la renda de les llars per càpita corresponent al 2021 i ha conclòs que la mitjana de Barcelona es va situar a 21.642 € per llar. La dada és un 4,8 % superior respecte de l’any anterior, el 2020, que va estar marcat per la pandèmia. L’augment va ser especialment destacat en els districtes amb rendes més baixes i això va fer escurçar les diferències entre barris.

El barri amb la renda més alta continua sent les Tres Torres, que gairebé quadruplica el que té la més baixa: Ciutat Meridiana. Ara bé, si es comparen les xifres del 2021 respecte a les del 2018, s’aprecia que les desigualtats s’han reduït lleugerament: ara, a les Tres Torres la mitjana és de 37.800 € per llar i el 2018, era de 38.449 €. Pel que fa a Ciutat Meridiana, la xifra actual és de 10.929 €, i fa tres anys, era inferior: 10.554 €.

L’augment s’ha notat als districtes amb rendes més baixes

Segons les dades del consistori, la millora salarial s’aprecia especialment als barris amb les rendes més baixes. L’augment a Ciutat Vella, per exemple, ha estat d’un 9,5 % i en el cas d’Horta-Guinardó, d’un 6,4 %. En canvi, a districtes amb rendes més altes, s’ha notat menys: un 4,5 % a Gràcia i fins i tot, un decreixement del 0,9 % a Sarrià – Sant Gervasi.

Ara bé, Sarrià – Sant Gervasi continua sent el districte amb la renda més alta de Barcelona: 32.850 € de mitjana. Això supera el valor de Barcelona en un 52 %. Ciutat Vella és el que té la mitjana més baixa: 1.157 € de renda per càpita, un 70 % inferior a la mitjana de tota la ciutat.