La nova llei antidesnonaments de Catalunya ha començat a caminar. El Parlament ha aprovat el nou text, que busca afrontar la situació d’emergència d’habitatges i evitar el màxim possible els desnonaments, sobretot els de les famílies més vulnerables que tenen dificultats per trobar una alternativa a un immoble. La normativa arriba després del veto del Tribunal Constitucional (TC) al primer decret, tombat per un defecte de forma. Entitats com la PAH celebren que la nova llei beneficiarà un gran nombre de famílies i donarà solució a molts casos “que ara no en tenen”.

Què diu la nova llei antidesnonaments de Catalunya? Quins canvis porta per evitar l’expulsió de les famílies més vulnerables? T’ho expliquem.

Lloguer social amb la fi del contracte

Els grans tenidors hauran d’oferir obligatòriament un lloguer social a les famílies vulnerables quan se’ls extingeixi el contracte. Tindrà una vigència de cinc anys si el gran tenidor és una persona física, set si és una de jurídica i 12 si es tracta d’un banc o d’un fons voltor. Abans, la vigència de la mesura era de tres anys.

Ampliació dels casos de lloguer social obligatori

Una de les millores de la nova llei antidesnonaments fa referència a l’ampliació dels casos de lloguer social. Per exemple, els grans tenidors estaran obligats a renovar els lloguers socials quan aquests arriben a la seva fi. Segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), això suposarà evitar el desnonament de milers de persones amb lloguers socials signats el 2015. D’altra banda, també hauran d’oferir un lloguer social a famílies vulnerables a qui se’ls ha acabat el contracte de lloguer. Això “evitarà desnonaments invisibles de famílies en exclusió residencial”.

La normativa també ampliarà els supòsits de lloguers socials per a persones ocupants. Les famílies vulnerables que, per manca d’alternatives, han ocupat pisos de bancs o grans tenidors abans de l’1 de juny del 2021 o que visquin en un pis sense títol després d’una execució o demanda hipotecària, rebran una oferta de lloguer social abans de procedir a un llançament. Aquesta, diu la PAH, és “la causa de milers de desnonaments anuals“.

Facilitats en sol·licitar el lloguer social

A banda d’ampliar la durada mínima dels contractes de lloguer social, la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència d’habitatges inclou elements orientats a garantir l’accés de les persones beneficiades. Així, es busca facilitar la gestió i la tramitació de les sol·licituds. Això ha estat possible “després de l’experiència dels serveis municipals” en gestionar les peticions de lloguer social fetes fins ara.

Set anys de cessió d’habitatges buits

La llei amplia a set anys la cessió obligatòria d’habitatges buits dels bancs i els fons voltor. Això, celebra la PAH, permet mobilitzar pisos buits provinents de desnonaments durant més temps. D’acord amb el text de la llei, “si el propietari no acredita l’ocupació de l’habitatge en el termini d’un mes, es pot declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte d’iniciar el procediment per a la cessió obligatòria”.

Un gran tenidor tindrà 10 pisos com a mínim

Una altra de les novetats que s’introdueixen en la nova llei és la definició del que vol dir “gran tenidor“. Aquelles empreses i persones jurídiques que tinguin 10 o més habitatges de la seva propietat seran considerades com a tal (a diferència dels més de 15 habitatges establerts fins ara). En canvi, les persones físiques seran grans tenidores si en tenen 15 o més.

Control d’ofertes i registre de grans tenidors

Tant els ajuntaments com la Generalitat de Catalunya hauran de tenir un control de les ofertes de lloguer social que els grans tenidors han de fer obligatòriament d’acord amb aquesta normativa. Les persones o empreses amb diversos pisos tindran un mes per fer l’oferta.

Precisament, per facilitar el compliment de la nova llei antidesnonaments, la Generalitat de Catalunya elaborarà un registre de grans tenidors de persones jurídiques de més de 10 habitatges. Això permetrà sancionar-los en el cas que s’esquivin l’obligació d’oferir un lloguer social.

Mesura de foment per evitar desnonaments

Segons la llei, la Generalitat de Catalunya ha d’arbitrar “vies positives de foment i concertació” amb els grans tenidors dels habitatges en què visquin unitats familiars en risc d’exclusió residencial per evitar que aquestes perdin l’habitatge habitual.