No només ha augmentat el preu del lloguer, sinó també el nombre de contractes nous de lloguer, perquè el 2017 se’n van fer 49.953, prop de 8.000 més que l’any anterior. Com apunta la cambra, el volum de contractació no va parar d’augmentar des de l’esclat de la bombolla immobiliària fins al 2013, entre el 2014 i el 2015 va anar a la baixa i a partir del 2016 s’ha tornat a recuperar. Això és com a conseqüència, en part, de la reforma de la Llei d’arrendaments urbans del 2013, que redueix de cinc a tres anys la durada mínima dels contractes i ha creat més rotació dels llogaters.

Els preus per districtes tendeixen a equiparar-se

La quota de mercat de lloguer es concentra a l’Eixample (21 %), seguida de Sant Martí (12 %), Ciutat Vella (11 %) i Sants-Montjuïc, Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia, amb un 10 % cadascun. La ciutat encadena quatre anys consecutius d’augment del preu del lloguer, després que entre el 2008 i el 2013 caiguessin. El preu mitjà del lloguer del 2017 va fregar per sota el del 2008, tenint en compte la inflació.

L’augment del preu en aquest darrer any ha estat entre un 6 i un 12 % respecte al 2016. Els districtes més inflacionistes han estat Sants-Montjuïc (12,4 %), Ciutat Vella (12,1 %), Nou Barris (11,5 %) i Horta-Guinardó (10,4 %). De fet, per primera vegada, són aquests districtes, normalment amb un preu per metre quadrat inferior a altres zones de la ciutat, els que més pugen i, per tant, la polarització de la ciutat retrocedeix i els preus tendeixen a equiparar-se. 

La Cambra alerta que l’estoc d’habitatges no és infinit

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha aprofitat la presentació de l’informe per fer palès que l’estoc d’habitatge a Barcelona no és infinit i que hi ha poc habitatge buit. A més, afegeix que després de la bombolla immobiliària no s’han produït habitatges i això comporta dificultats d’emancipació dels joves. L’ens també esmenta la demanda d’allotjaments turístics que apareix com un entrebanc més al mercat. La cambra exigeix una política d’habitatge i un pla de xoc per tot l’àmbit metropolità.