L’Ajuntament ha proposat aquests mòduls per donar sortida al lloguer social mentre no es construeixen immobles. Una solució que els arquitectes donen per bona si s’implementa en les condicions òptimes. L’arquitecte David Jiménez ha assegurat en una entrevista al programa ‘bàsics’ que si es construeixen de forma “eficient energèticament i confortables” no presenten diferències respecte als pisos convencionals. Tot i això, ha matisat, que cal ser prudent per veure si l’Ajuntament no tria “l’opció ràpida”.

Jiménez assegura que aquest tipus de cases es poden adaptar a les necessitats de les famílies, però que s’ha de fer d’inici. Malgrat això, considera que es poden fabricar habitatges d’ús per a tot tipus d’estructures familiars.