Es busca cambrera de pisos a Barcelona ciutat. En aquesta oferta no s'especifiquen ni el tipus de contracte ni el sou, i l'horari tampoc no és clar: de dilluns a diumenge amb festius rotatius. Això sí, es demana una experiència d'entre un i tres anys en hotels de cinc estrelles i coneixements bàsics d'anglès i català Casos com aquest són, segons la UGT, molt habituals en ofertes de feina, sobretot les que es troben en portals d'Internet. De fet, si ens fixem en les 20 que hi ha en aquesta pàgina web, gairebé en la meitat no s'especifica el salari. Segons un estudi elaborat pel sindicat, això es dóna en més del 70 % d'ofertes. LAURA PELAY, secretaria d'Estat del Benestar i Treball de la UGT "Una absoluta opacitat que l'únic que fa és generar frustració i l'únic que fa és convertir-lo en un autèntic Sherlock Holmes, perquè el que ha de fer doncs és buscar-se la vida i esbrinar què és el que realment li estan oferint aquestes ofertes de treball." Des d'aquest sindicat reclamen que es reguli el sector per assegurar una informació mínima i evitar casos com el de la Rut. La van convocar a una entrevista, però sense concretar-li amb antelació les condicions de feina. RUT VALLS "Quan vaig arribar i em van explicar el sou i les hores que havia de treballar, vaig veure que no estava ben explicat a l'oferta que havia trobat a internet. Per tant, vaig haver de dir que no perquè no era el que jo buscava ni el que jo volia." Pel que fa a la qualitat de les ofertes, la UGT denuncia que s'està precaritzant el mercat de treball. En l'estudi presentat avui conclouen que més de la meitat dels contractes són temporals, i que en alguns casos fins i tot demanen al treballador que es faci autònom. En molts casos, a més, les jornades són parcials i els sous, baixos. De l'anàlisi de 300 ofertes de feina, es desprèn que el salari mitjà és de 948 euros mensuals bruts, en 12 pagues

La UGT ha analitzat 300 ofertes de treball a tot Catalunya durant la primera quinzena de juliol de 2015. Denuncien que la majoria d’ofertes analitzades són enganyoses i hi manca informació bàsica. Apunten que les dades macroeconòmiques, de les quals parlen molts dirigents polítics, no reverteixen en la realitat social dels ciutadans i ciutadanes.

Segons l’estudi, el 71,56 % de les ofertes no inclouen la dada del salari (el 22,85 % es refereixen al conveni); el 52,19 % no inclouen l’horari; el 30,22 % no inclouen el tipus de jornada i el 12,89% no inclouen el tipus de contracte.

D’altra banda, constaten que més de la meitat de la contractació és temporal, concretament un 56 %. Només en un 18 % s’ofereix contractació indefinida i un 13 % no conté informació sobre el tipus de contractació. Destaca també que el 5 % de les ofertes analitzades ofereixen un contracte com a persona autònoma o mercantil, és a dir, sense que la persona estigui donada d’alta a la Seguretat Social. En la majoria d’ocasions, aquesta modalitat de relació laboral es dóna en les ofertes de comercials, televenda o similars.

L’anàlisi dels salaris conclou que el 27,35 % de les ofertes ofereixen uns salaris d’entre cinc i vuit euros bruts l’hora. Això representaria un sou de 948 € bruts al mes per 12 pagues.