És un d'entre els més de 615.000 aturats que hi ha a Catalunya. El José Luis fa un any i mig que no treballa. En aquest temps ha fet molts cursos de formació que només s'han traduït en dues entrevistes, finalment fallides. JOSÉ LUIS ALMEIDA, aturat "Estoy apuntado en los planes de empleo, pero la verdad es que hasta el momento no ha surtido efecto porque nunca me han llamado." Ell ha estrenat ja avui el nou qüestionari del Pla de millora de les oficines de treball. Les preguntes no difereixen gaire de les que hi havia abans. La novetat principal és com se'n gestionen les dades. La informació es reparteix entre els factors personals, els estructurals, marcats per la conjuntura del sector en què la persona busca feina, i els factors competencials, per exemple l'experiència laboral, la capacitat per cercar treball i la disposició a l'aprenentatge. En funció dels resultats, els aturats es repartiran en quatre grups segons la capacitat d'inserció a curt, mitjà o llarg termini. ESTHER SÀNCHEZ, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals "No ens interessa que la recollida de dades estigui únicament vinculada a un acte administratiu de registre, sinó el que seria el predisseny d'un itinerari d'inserció laboral." Totes les persones s'hauran de comprometre a participar en les accions que els proposi el Servei d'Ocupació. El nou qüestionari de moment s'ha implantat a dues oficines de treball de Barcelona a mode de prova pilot, a l'oficina del carrer de Sepúlveda i a la del carrer d'Aragó. Segons preveu també el Pla de millora, el govern respondrà en un màxim de 24 hores a les empreses que presentin una oferta de contractació.