JOANA ORTEGA, vicepresidenta de la Generalitat "Jo crec que hem pogut posar sobre la taula allò que és viable i la resta d'acord està tot tancat. Una altra cosa, i això ja ho deia ahir el conseller Puig, són aquells aspectes organitzatius dintre del cos que es poden anar acordant. Això ja és una cosa més interna. Però la resta de reivindicacions ja es van tancar. Estan totes a la llei d'acompanyament i s'estan discutint en aquests moments al Parlament."