Encara falta concretar els detalls d’aquesta mesura d’estalvi, però avui tots els grups hi han donat el vistiplau. També han acordat instar la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis que facin extensius uns criteris aplicables a tots els ajuntaments