El nombre total d’aturats a la ciutat de Barcelona és de 114.936 persones. Tot i que l’atur augmenta un 0,44%, es tracta de l’increment més moderat en un mes de febrer des de l’inici de la crisi, el 2008- La taxa interanual d’ocupats és de l’1,06%.

Si s’analitzen les dades per províncies a Catalunya, Barcelona és la segona província on menys va créixer la xifra d’aturats. A Tarragona, l’atur es va incrementar en un 0,97%; a Lleida, un 0,74%; a Barcelona, un 0,47% i, a Girona, que és on ha crescut menys, un 0,08%. Per sectors el que més va créixer en volum de desocupació és el de serveis, que al febrer va sumar 2.596 aturats més que al gener.

L’augment de l’atur al febrer és la pujada menor des de 2008, quan es va incrementar en 132.378 persones. El Ministeri d’Ocupació ha explicat que al febrer dels últims anys l’atur es va incrementar en 94.000 persones de mitjana arran de la crisi econòmica.