La plusvàlua municipal és com es coneix l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que s’aplica a la diferència entre el valor del sòl des que s’adquireix fins que s’aliena. Un impost que s’aplica també als casos de desnonaments per embargaments bancaris, ja que la transmissió es considera com una venda de la família desnonada al banc, tot i que la família no n’obté cap benefici.

L’alcalde, Xavier Trias, ha dit que tot i que l’impost d’increment de la plusvàlua és de competència estatal, la ciutat l’assumirà un cop s’aprovi en la Comissió de Govern d’aquest dimecres. Trias ha dit que serà un procés senzill, d’un sol tràmit i adreçat a “pràcticament tots els casos d’execució hipotecària”. La segona tinenta d’alcalde, Sònia Recasens, ha afegit que l’Ajuntament té la intenció de “ser generós i obert per atendre els drames socials dels ciutadans”.

Les persones afectades s’hauran de presentar a l’Institut Municipal d’Hisenda a liquidar l’import de la plusvàlua en un termini de 30 dies hàbils després de l’acord de dació o de l’execució hipotecària. L’impost quedarà cancel·lat per la via de la compensació.