La darrera caiguda en aturats a la ciutat suposa 19 mesos consecutius de descens interanual de l’atur, que ha disminuït paulatinament des de maig de 2013. Pel que fa al sexe, no hi ha gaires diferències entre homes (49.694) i dones (50.909), tot i que l’atur femení s’ha reduït menys que el masculí respecte al novembre de 2013. La construcció (-2,3 %), la indústria (2,1 %) i els serveis (0,5 %) són els sectors que més han baixat a la ciutat, però destaca que el sector terciari acapara encara el major nombre d’aturats, 78.039 persones.

Els 5.871 aturats menys registrats al novembre a la província de Barcelona suposen una variació de l’1,35% respecte a l’octubre. Respecte al mateix mes de l’any passat, la davallada en el nombre de persones a l’atur ha estat de 46.062, un 9,7%, fet que ha situat la xifra total en 428.634.

A Catalunya, la província de Barcelona lidera de forma molt destacada la baixada de 5.481 aturats registrats. A la caiguda de 5.871 persones menys a l’atur de Barcelona s’hi sumen les 153 persones aturades menys de Lleida. A la vegada, però, l’atur a la província de Girona ha crescut en 523 persones, i a Tarragona la variació ha estat molt minsa, amb 20 desocupats més. Aquesta davallada a Catalunya és la més gran en un mes de novembre a Catalunya des de 1996. La dada catalana situa la comunitat autònoma en la tercera on ha baixat més el nombre d’aturats, al darrere d’Andalusia (-9.481) i el País Valencià (-6.763).

La disminució de 14.688 aturats a Espanya representa una variació del 0,32% respecte al mes passat. Tanmateix, aquesta xifra suposa una baixada en termes desestacionalitzats de 51.308 en el nombre de persones sense feina a l’estat. En comparació amb el mes de novembre de 2013, les dades mostren que hi ha hagut una baixada de 296.792 persones a les llistes de l’atur, un 6,17% menys, fet que suposa la major caiguda interanual en un mes de novembre des de 1998. La contractació indefinida a temps complet ha crescut un 28,34% i ha suposat el 8,5% dels contractes signats. L’atur entre els menors de 25 anys ha caigut un 7,8% en un any.