Les dades que han posat damunt la taula els responsables de l'Administració estatal a la província de Barcelona deixen clar que el 2012 va ser un any de molta feina i també d'èxits, diuen, en la lluita contra el treball irregular i el frau a la seguretat social. Per exemple, es van detectar més de 9.500 empleats que no estaven donat d'alta a la seguretat social. Una dada molt per sota dels 5.700 de 2011. També es van compatibilitzar més de 1.600 persones que cobraven l'atur sense tenir-hi dret. Un 200% més que l'any anterior. I a tot això cal afegir-hi un nou fenomen que preocupa cada vegada més aquests organismes estatals. El de les empreses fictícies que es produeix, diuen, especialment a Barcelona. EMILIO ABLANEDO, subdelegat del Govern a Barcelona "Las empresas ficticias son un fenómeno que se producen especialmente en Barcelona y que consiste en que hay empresas que se constituyen simple y llanamente para vender prestaciones de la seguridad social. Son empresas que no tienen una actividad empresarial real sino que simplemente contratan a personas para que estas personas puedan acceder a prestaciones de la Seguridad Social cuando nunca han trabajado." Per això, el nombre d'inspeccions per detectar-ho va passar de 400 a 4.000 en només un any. I això va permetre detectar 12.627 altes fictícies, 3.000 més que l'any anterior. Pel que fa les actuacions de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, destaca la caiguda d'un 35% de les sol·licituds per obtenir el permís de residència. Se'n van fer més de 156.000. També han caigut de 10.000 a 7.000, les sol·licituds de reagrupació familiar.

L’acció coordinada d’Inspecció de Treball, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Servei Públic d’Ocupació vol combatre amb fermesa les empreses fictícies, un fenomen que es produeix, diuen, especialment a Barcelona. Per detectar-les, el nombre d’inspeccions ha passat de 400 a 4.000 en només un any. I això va permetre detectar-ne 3.000 més que l’any anterior.

A tota la demarcació es van detectar tambe més de 9.500 treballadors que no estaven donats d’alta a la Seguretrat Social, una dada molt per sota dels 5.700 de 2011, ha informat el subdelegat del Govern a la ciutat, Emilio Abanedo. També es van comptabilitzar més de 1.600 persones que cobraven l’atur sense tenir-hi dret. Un 200% més que l’any anterior. Són xifres que es desprenen del Pla de lluita contra el frau a la Seguretat Social i que ha aquest dijous s’ha presentat a la Delegació del Govern a Catalunya.

Pel que fa a les actuacions de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, destaca la caiguda d’un 35% de les sol·licituds per obtenir el permís de residència. Se’n van fer més de 156.000. També han caigut de 10.000 a 7.000 les sol·licituds de reagrupació familiar.