Barcelona Activa ha començat la celebració dels 30 anys amb un cicle de quatre conferències que ha estrenat l’economista britànic Guy Standing. És el creador del terme “precariat”: una nova i creixent classe social present a tot el món. Segons Standing a les persones que en formen part, tot i els esforços que fan per treballar, amb múltiples feines si cal, els costa arribar a final de mes.

Una de les respostes a aquesta situació pot ser la creació d’una renda bàsica que Standing ja fa 30 anys que defensa i que ara alguns països europeus comencen a veure amb bons ulls. Segons l’economista la renda universal bàsica “reforça la nostra sensació de llibertat, llibertat per prendre decisions i per escapar de la dominació d’altra gent”, i afegeix que també “donaria a la gent una seguretat bàsica, i necessitem seguretat. No pots funcionar bé en una societat si no tens una seguretat bàsica”.