XAVIER CASAS, UGT "Volem veure per escrit en el projecte de llei de pressupostos el compromís del govern que els treballadors públics catalans cobrin íntegrament els seus sous. Fa tres anys que no és així i la situació ha esdevingut absolutament intolerable."

La Generalitat s’ha compromès formalment a celebrar una Mesa de Funció Pública el proper 10 de novembre per negociar les retribucions dels treballadors públics. Així s’ha acordat en una reunió aquest divendres entre els sindicats presents a la Mesa (CCOO, UGT, IAC) i la Secretaria de l’Administració i Funció Pública de la Generalitat. El govern es va comprometre aquest setembre a millorar les condicions dels interins i restituir la paga suprimida dels treballadors de cara al 2015.

Els sindicats denuncien que fa mig any que el govern té paralitzada la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors i critiquen que els grups polítics facin servir els treballadors públics com a moneda de canvi en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. A més de recuperar les pagues i restablir la totalitat de la jornada i el salari dels treballadors interins -que actualment és del 85%– , els sindicats demanen ampliar l’oferta d’ocupació pública amb noves oposicions i millorar les mesures de conciliació.