El 2012 la renda mitjana per família a la ciutat es va situar en 18.912 euros anuals, una xifra més baixa (-1,1%) que la registrada l’any anterior. Tot i això, en 55 dels 73 barris de la ciutat no es va assolir aquest llindar.

Ciutat Meridiana és el barri amb l’índex de renda més baix de la ciutat el 2012, amb 37,5 punts. El segueixen la Trinitat Nova (38,9), la Marina del Prat Vermell (45,9), Verdum (49,5) i la Trinitat Vella (52,2). Aquestes xifres queden lluny del poder adquisitiu dels veïns d’aquest barri el 2008, just a l’inici de la crisi. Per exemple, la renda familiar disponible a Ciutat Meridiana era del 58,8; a la Marina del Prat Vermell, del 77,2, i a Trinitat Vella, del 76,4.

La tendència de la renda en els barris amb més poder adquisitiu ha estat totalment contrària. L’índex registrat a Pedralbes el 2012 va ser de 240,7, 46 punts per sobre de la xifra de 2008. També ha crescut en quatre anys a les Tres Torres (0,3 punts més), Sant Gervasi – la Bonanova (10,4), Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (11,9) i Sarrià (17,4).

En general, durant els anys de crisi s’ha observat un desplaçament de la població des de rendes mitjanes-altes cap a estrats més baixos. Per exemple, les rendes mitjanes van passar de representar el 59,1% dels ciutadans el 2008, al 46,3% només dos anys després. En canvi, la proporció de barcelonins que viuen en zones de renda molt alta (7,9%) s’ha mantingut estable des de 2007. A més, durant el 2012 va incrementar lleugerament el nombre de barcelonins que viuen amb rendes molt baixes, han passat de representar el 13,8% dels habitants al 14,9%.