Els inversors interessats a comprar l’edifici de la Borsa de Barcelona havien de dipositar com a molt tard aquest divendres al migdia el 5% del preu de sortida de la subhasta, 88,9 milions d’euros. Aquest ingrés els obria la porta a la subhasta. La Generalitat, però, no ha rebut cap oferta ni per aquest ni per als altres dos immobles del lot, el número 105 del passeig de Gràcia i la seu de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, al carrer de Sepúlveda. El govern intentarà ara col·locar aquests edificis per venda directa.

El Departament d’Economia calculava ingressar 168 milions d’euros amb la subhasta dels tres edificis. Per a la venda directa s’haurà de partir d’un preu un 20% més baix. Per exemple, el govern demanarà 71,18 milions per la seu de la Borsa de Barcelona.

Les condicions de lloguer per la venda de l’edifici són més flexibles que les exigides en altres casos. En principi, només es requereix mantenir la Generalitat com a llogatera entre un i tres anys. Això sí, el llogater que s’hi vol quedar és el parquet barceloní ja que el govern no ha acabat convencent a la institució per traslladar-se a un altre edifici.

Al llarg de 2014, la Generalitat ha ingressat 266 milions d’euros amb la venda de patrimoni.