L’expedient de regulació d’ocupació presentat per Aena s’inclou en el Pla d’eficiència aeroportuària i compleix un doble objectiu: d’una banda, reduir la plantilla i de l’altra, facilitar la mobilitat dels empleats dels aeroports de menys de 500.000 treballadors. En general, afectarà 1.600 persones, un 10,6% dels empleats. A l’Aeroport de Barcelona-el Prat, l’ERO repercutirà en 80 llocs de treball dels 1.150 que hi ha en total.

Aena serà la primera empresa que s’acull al reial decret del 29 d’octubre que facilita a empreses del sector públic en situació de dèficit, o amb un pressupost reduït en un 5%, aplicar acomiadaments col·lectius. L’ERO es començarà a implantar en una primera fase als aeròdroms amb menys de 500.000 treballadors, posteriorment als serveis centrals i, finalment, als aeroports més grans com el del Prat. En general, els treballadors acomiadats rebran una indemnització de 20 dies per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats i es podran acollir a un pla de recol·locació. L’expedient preveu un pla específic per als empleats de més de 55 anys. També es podran acollir a un pla de recol·locació, però si després de sis mesos no han trobat una nova feina, Aena els pagarà el 85% del sou fins a l’edat de jubilació. Per pagar les indemnitzacions, Aena no utilitzarà diners públics, sinó recursos propis.

El Pla d’eficiència aeroportuària també inclou altres mesures com el reciclatge i recol·locació de treballadors en altres ocupacions.