A més de limitar la quantitat que un proveïdor pot obtenir de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’acumulació de petits contractes, el consistori renuncia totalment a fer contractació pel procediment negociat sense publicitat, una de les modalitats dels contractes sense concurrència, que l’any 2015 va servir per executar 342 contractes per valor d’uns 35 milions d’euros.

Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello, l’objectiu, a més de garantir una gestió més transparent dels recursos públics, és permetre que més empreses -i sobretot pimes i cooperatives- puguin accedir a la contractació municipal. Segons la memòria estadística de la contractació pública que per primer cop ha elaborat el consistori, entre els anys 2014 i 2015 van treballar per a l’Ajuntament de Barcelona 4.745 proveïdors, per un valor total de 590 milions d’euros. Però, entre ells, només una seixantena acumulaven el 79 % del total i, de fet, l’any 2015, una sola empresa es va adjudicar més d’un milió d’euros en contractes menors. A més, dos de cada tres proveïdors són societats anònimes, és a dir, grans empreses, que es van endur 371 dels 590 milions. En canvi, les entitats sense afany de lucre l’any 2014 només es van adjudicar contractes per valor de 32 milions d’euros. Segons Pisarello, les noves limitacions imposades “volen contribuir a enfortir el teixit productiu de la ciutat i de Catalunya”, tot tenint en compte que la contractació municipal representa el 18 % del PIB de Barcelona.

El 77,5 % dels contractes adjudicats els darrers dos anys per l’Ajuntament de Barcelona corresponien al proveïment de serveis. En tot cas, més de la meitat de la despesa duta a terme a través d’empreses externes (o sigui, uns 270 milions d’euros) corresponen a concessions per a la gestió indirecta d’un servei públic, com ara la recollida d’escombraries. El govern municipal vol comparar l’eficiència d’aquest model amb la de la gestió directa.

Tanmateix, totes aquestes dades de contractació municipal corresponen exclusivament a l’Ajuntament de Barcelona i no inclouen les contractacions externes que també fan els organismes i empreses públiques que en depenen. S’hi sumaran quan tots els perfils de contractació s’incorporin a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament vol començar a fer servir immediatament. Aquesta plataforma es connecta a l’estatal i, d’aquesta manera, les convocatòries també guanyaran en publicitat.

Segons el govern municipal, aquesta nova mesura de transparència en la contractació municipal se suma a la prohibició, decretada la setmana passada, que les empreses contractistes de l’Ajuntament puguin tenir vinculacions legals amb paradisos fiscals.