És un moment important a la cooperativa. Han rebut un primer encàrrec tot i que oficialment Alencop no comença a funcionar fins demà dilluns. No dubten a acceptar-lo. Servirà de test per comprovar que l'engranatge funciona. La recollida de ferralla, a domicili i a empreses, es farà amb aquestes bicicletes elèctriques. També disposen d'una furgoneta per a encàrrecs grans. S'enduran de manera gratuïta tot tipus de ferralla. "Es un servicio puerta a puerta. Es un servicio que sale gratis. Los vecinos nos podrán llamar porqué tenemos una página web y un teléfono." De moment Alencop comença a caminar amb 15 socis, de vuit nacionalitats diferents. La majoria ja recollien ferralla als carrers i de tots ells, només 4 tenen els papers en regla. El contracte de la cooperativa els permetrà regularitzar la seva situació. "Es una manera de salir de la ilegalidad a la legalidad. Lo que antes hacías rompiendo cosas en la calle, ahora lo haces con un contrato, con una responsabilidad, es un gran paso." La cooperativa, finançada per l'Ajuntament i assessorada per Labcop, proporciona als membres el sou mínim interprofessional, 645 euros, amb el qual col·laboren a pagar un habitatge social i les necessitats bàsiques. Està previst doblar el nombre de socis l'any vinent i no es descarta que les activitats d'Alencop es diversifiquin. "L'aspiració és que anem ampliant aquesta activitat econòmica i que la cooperativa sigui al final una estructura, un dispositiu, una plataforma d'oportunitats d'anar generant altres línies o altres activitats." També està previst ampliar el radi d'acció d'Alencop, que en el cas dels particulars es limita al districte de Sant Martí. Pel que fa a les empreses, l'àmbit és ja de tot Barcelona.

La posada en marxa de la cooperativa de recollida de ferralla, anunciada el juliol de l’any passat, s’ha endarrerit diverses vegades però, finalment, el servei arrencarà aquest dilluns. S’ha batejat com Alencop i, de moment, està constituïda per 15 socis, tots ells immigrants, de vuit nacionalitats diferents. Dels 15, quatre tenen els papers en regla i 11, no. En el cas d’aquests últims, el contracte amb la cooperativa els permetrà iniciar els tràmits per regularitzar la seva situació. “La cooperativa dignifica la nostra tasca”, assegura Joseph Amba, un dels socis d’Alencop. Per Amadou Tidiane, “és un somni fet realitat que Alencop comenci a funcionar després de tant d’esforç”.

L’Ajuntament de Barcelona, recollint la proposta del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona, va decidir impulsar el projecte d’Alencop i va demanar a una altra cooperativa, Labcoop, que n’estudiés la viabilitat i executés la idea. El procés de selecció dels 15 primers membres es va fer tenint en compte les seves aptituds, a més de buscar “diversitat de nacionalitats”, segons explica Guillermo Rojo, de Labcoop, i un dels assessors del projecte. També calia, “per qüestions legals”, que almenys tres dels membres de la cooperativa tinguessin permís de residència i treball.

Els membres d’Alencop reben el sou mínim interprofessional, 645 euros, amb el qual col·laboren a pagar un habitatge social i les necessitats bàsiques. Està previst doblar el nombre de socis l’any vinent i no es descarta que les activitats d’Alencop es diversifiquin: “L’aspiració és que anem ampliant aquesta activitat econòmica i que la cooperativa sigui al final una estructura, un dispositiu, una plataforma d’oportunitats d’anar generant altres línies o altres activitats”, assegura Rojo.

Recollida a domicili

Els veïns del districte de Sant Martí que ho vulguin poden adreçar-se al telefon d’Alencop (93 611 92 01) per demanar que els passin a recollir per casa qualsevol element metàl·lic que ja no vulguin. També els poden escriure un correu electrònic a l’adreça info@alencop.coop. Els treballadors els passaran a recollir la ferralla i se l’enduran en una bicicleta elèctrica amb remolc al magatzem del carrer de Santander. D’allà es durà a vendre a diverses empreses de gestió de residus. Alencop també recull a empreses i, en aquest cas, el seu àmbit d’actuació és tot Barcelona.