Els interessats a formar-se com a actor tenen, a partir del curs vinent, una nova opció. Al setembre començarà a impartir-se a Catalunya el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, que s’ha presentat a la seu de la SGAE a Barcelona. El currículum de la nova titulació inclourà matèries de teatre, veu, cant i comunicació, però deixarà també marge a les escoles que l’imparteixen per complementar-lo amb altres especialitats. De moment ja hi ha quatre centres en tràmits per començar el cicle el curs vinent i la Generalitat espera poder-ne incorporar més durant els propers dies.

El director de l’ACET, Antoni Gòmez, considera que el nou cicle, que el sector havia reclamat durant molts anys, servirà per dignificar la professió i dotar-la de rellevància: “Donarà reconeixement social i això és un pas important perquè el teatre encara està als afores de la societat”. A més, també ha afegit que el fet d’obtenir un títol pot servir per acabar de convèncer pares que dubten que els seus fills estudiïn teatre. En aquest sentit, la cap del Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial, Olga Adroher, explica que aquest és un punt clau: “Poder tenir el títol és allò a què tothom aspira i ha estat un aspecte cabdal per decidir-nos a tirar endavant el nou títol.”.