L’arquitecta Carme Ribas repta els visitants a trobar les diferències entre unes i altres: “S’hi assemblen molt. Si t’ho mires amb detall sí que veus que al pati del Comte d’Urgell hi ha més canvis cromàtics i algunes rajoles guerxades”. Aquests relleus i matisos en els colors són conseqüència “del procés de cocció” que en els forns del segle XIX no era tan precís com als forns actuals. Les rajoles originals són obra del ceramista Magin Fita. La resta de rajoles són una reproducció de les originals: “Se’n va treure motllo i es van tornar a coure”.