Si hi ha un fil conductor en la rehabilitació del Mercat de Sant Antoni aquest és el respecte màxim a l’edifici original. Amb aquesta voluntat els arquitectes responsables del projecte van creure convenient salvar també els rajoles que cobrien les façanes de l’antic mercat. Es va optar per treure-les una per una i aquelles que estaven en millor estat de conservació es van restaurar per poder tornar-les a recol·locar. Com que no n’hi havia prou per cobrir tota la façana es va optar per situar totes les rajoles originals a la façana del carrer del Comte d’Urgell. La resta són reproduccions mimètiques de les originals.

L’arquitecta Carme Ribas repta els visitants a trobar les diferències entre unes i altres: “S’hi assemblen molt. Si t’ho mires amb detall sí que veus que al pati del Comte d’Urgell hi ha més canvis cromàtics i algunes rajoles guerxades”. Aquests relleus i matisos en els colors són conseqüència “del procés de cocció” que en els forns del segle XIX no era tan precís com als forns actuals. Les rajoles originals són obra del ceramista Magin Fita. La resta de rajoles són una reproducció de les originals: “Se’n va treure motllo i es van tornar a coure”.