El mosaic policrom podria datar del segle IV, quan l’edifici es va reformar i es va dotar d’elements de luxe. És fet amb peces cúbiques de petites dimensions i els materials que el formen són diversos, motiu pel qual formen combinacions de dos o més colors.

Imatge: Daniel Alcubierre – Codex SCCL / Servei d’Arqueologia – ICUB

La part del mosaic trobada en aquesta segona fase és diferent a la documentada en la primera fase dels treballs. Conserva la policromia de les tessel·les, a més de la repetició d’alguns motius decoratius, com els nusos de Salomó i les flors de quatre pètals, però també s’hi observen motius figuratius, com un cràter amb dos ocells bevent i un recipient amb flors, acompanyats de la figura de l’esvàstica, element decoratiu habitual en aquests tipus de composicions.

Imatge: Daniel Alcubierre – Codex SCCL / Servei d’Arqueologia – ICUB

En el perímetre del mosaic hi ha franges amb motius geomètrics, trenes, escacat i elements circulars i romboïdals. S’hi han identificat tessel·les de colors i tonalitats diferents i materials diversos, ceràmica, marbre i material lític.

Durant les properes setmanes es preveu que es recuperarà la composició total del mosaic i es finalitzi amb les excavacions. Pel tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, “La ciutat cuida el seu llegat històric, i és voluntat del Pla Bàrcino recuperar tresors de la Barcelona romana”.

Una troballa sota la Sagrera

Els treballs d’excavació de la vil·la romana del Pont del Treball Digne van començar el 2008, arran de les obres de construcció de l’AVE. A l’estiu de 2011 es va localitzar la vil·la romana del Pont del Treball Digne, amb un important conjunt format per una pars urbana d’una vil·la del segle II- IV després de Crist, així com una fase prèvia de l’època ibèrica o tardorepublicana (segle II- I abans de Crist) i un reaprofitament posterior de l’espai durant el segle V després de Crist. En aquesta primera fase es va excavar una superfície aproximada de 1.152 metres quadrats.

A mitjan 2012 es van reprendre els treballs d’excavació de la vil·la, que han permès continuar l’excavació de l’espai on s’havia localitzat un mosaic de tessel·les. En total, s’ha recuperat una superfície d’uns 60 metres quadrats del mosaic, tot i que encara no s’ha trobat el punt de contacte entre les dues parts que formen el mosaic ni es pot confirmar que corresponguin al mateix àmbit.