NÚRIA PRAT, conservadora i restauradora del MNAC "Principalment, el que presentava el pas era una gran acumulació de brutícia i barnissos que s'havien alterat, de color marronós i estèticament distorsionava la gamma cromàtica. Per altra banda, l'estructura d'alguna de les figures així com també altres parts del pas es van haver de reforçar i alguna petita peça de fusta es va haver de substituir."

Damià Campeny era l’escultor de moda de l’època quan, al 1816, el Gremi de Tenders Revenedors li va encarregar les cinc escultures que formen el pas de Setmana Santa. Les imatges s’ubiquen al damunt d’un sarcòfeg que reposa sobre una roca i representa el moment de la deposició del cos de Crist. En total, pesa més de 250 quilos.

L’autor representava el canvi artístic del barroc al neoclassicisme. Segons la restauradora Núria Prat, Campeny va utilitzar una tècnica molt particular per elaborar aquest pas, ja que va fer l’estructura de les figures amb fusta de pi, va deixar-ne el tors buit i va revestir les imatges amb una tela encartornada: “Aquesta tela és la particularitat del pas, perquè l’habitual fins a l’època era utiltizar teles per vestir les figures”.

La restauració del conjunt s’ha fet per treure l’acumulació de brutícia i barnissos que hi havia a les figures i que distorsionaven la gamma cromàtica de l’obra. A més, s’han hagut de reforçar i subsituir algunes de les peces que confeccionen el grup d’escultures.

Una obra desmuntable

Campeny va dissenyar aquest pas perquè fos desmuntable, ja que originàriament sortia del gremi del Tenders, al davant de l’església del Pi, per la balconada. Era un pas que sortia al carrer un cop l’any, per la processó de Dijous Sants, però s’exposava a l’església del Pi durant la Setmana Santa perquè els barcelonins el poguessin veure. Després de les processons, l’obra tornava a la casa gremial, on quedava guardada la resta de l’any. El fet que l’obra es pugui desmuntar ha facilitat el trasllat del conjunt des del MNAC fins a l’església de Santa Maria del Pi. Un canvi d’ubicació que ha durat tot el dia, per la precisió necessària per situar-la al nou emplaçament.

De la casa gremial al MNAC

El conjunt escultòric de Campeny ha passat per moltes mans durant els últims dos segles. El 1936 el gremi va dipositar la peça a la Generalitat. Després de la guerra, el pas va acabar al Museu d’Arts Decoratives del Poble Espanyol. L’any 1977 l’Ajuntament va comprar l’obra, que es va custodiar en un dipòsit municipal. Dues dècades més tard, el 1999, la va adquirir el MNAC. En aquest cas el pas va ingressar a les reserves del museu, fins que fa dos anys es va recuperar per presentar-la a l’exposició “El museu explora”.